Ezerarcú világ – Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel című projekt záró rendezvénye

2012. június 28-án, csütörtökön került sor az Ezerarcú világ – Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel című projekt könyvbemutatóval egybekötött záró rendezvényére. Munkás év áll mögöttünk.

Projektmenedzserként minden résztvevő nevében szeretném megköszönni a GESZ munkatársainak és gazdaságisunknak, Bene Erikának a pályázatban végzett több mint egy éves munkáját. Május második felétől és a júniusi véghajrában különösen sokat számított munkájuk, gyorsaságuk, segítségük.

Néhány számadat a 2011/12-es tanévet átívelő programról: 10 partner iskolával és óvodával együttműködve 26-féle szabadidős programot szerveztünk az óvodás is általános iskolás korosztálynak. Több mint 50 fő dolgozott valamilyen formában a 142 programnapon. Témahetek és napok, szakkörök hozták közelebb az 1043 gyermeket a kézzel fogható világhoz, a település, a településtörténet és a régmúlt ismeretéhez.
Számtalan érdekes eszközzel, tárggyal, technikával ismerkedhettek meg testközelből, nemcsak a könyveken vagy a digitális világon keresztül. Őröltek kézi malommal, kipróbálták a mosás egykori eszközeit, számtalan régi játékot, zenéltek, táncoltak, előadtak színdarabot, megkóstoltak sokféle ételt, sőt még Árpád-kori újságot is szerkesztettek. Kollégáink rengeteg ötlettel gondoskodtak az ezerféle élményről. A legtöbb intézményben a többi diák, a tanártársak és a szülők is ízelítőt kaptak a programból a nyílt napokon, záró délutánokon, az elkészült sokféle alkotásból rendezett kiállításokon.
A gyűjtemény munkatársai 18 tárgycsoportot állítottak össze a foglalkozásokhoz, pl. oktatási eszközöket, iskolai gyermekviseleteket (pl. köpenyek), a szövés-fonás tárgyait vagy olyan tárgyakat, melyek német elnevezését (pl. krigli) Magyarországon is használják. Ezeket házhoz vitték, és az iskolában tartottak bemutatót, játékos foglalkozást.
A pályázat megvalósítói azt szeretnék, ha a most kifejlesztett program minél több formában tovább élne, közkinccsé válna. Ezért 2012. április 25-én bemutatónap keretében ötletbörzét, ötletvásárt rendeztek kézműves foglalkozásokkal, bemutatókkal.

A résztvevő kisdiákoknak munkáltató emlékkönyvet készítettünk. Az Ezerarcú világ címet viselő színes kiadvány 88 oldalán számtalan jó emléket megidézhetnek a foglalkozásokon készült fotók, leírások, feladatlapok és diákmunkák. Természetesen ekkora oldalszámra nem férhetett rá az elmúlt év minden pillanata, ezért az utolsó néhány oldalt üresen hagytuk. Ide minden résztvevő tanár és diák beírhatja élményeit, beragaszthatja a foglalkozásokon vagy alkotásairól készült fotóit, kisebb munkáit.
A pályázat kiegészíti a TÁMOP 3.2.8-as múzeumpedagógiai pályázatot. Amíg azon a gyűjtemény helyiségeiben, a szűkebb gyűjteményi kollektíva fejlesztett foglalkozásokat (múzeumi órasorozat, tematikus foglalkozások felső tagozatosoknak), ebben a pályázatban két irányban nyitottunk tudatosan:
– a programok házhoz mentek az intézményekbe
– a PIHGY másik intézményegysége, a pedagógiai intézet munkacsoport- és munkaközösség-vezetői fejlesztettek foglalkozásokat a gyűjteményre támaszkodva, így eredményesen találkozott a gyűjteményi anyag és sokéves tapasztalatuk.
Már a programok megtervezésekor a pedagógiai programokba foglalt célkitűzésekre figyelve törekedtünk a kerületi óvónőkkel, tanítókkal és szaktanárokkal való még szorosabb és szélesebb körű együttműködésre. A pályázattal intenzívebben hasznosítható az oktatásban a helytörténeti gyűjtemény anyaga, újfajta, a múzeumpedagógiai programba illeszthető foglalkozási formák (témahét, szakkör) kipróbálására adódott lehetőség. A sokféle, játékos megközelítéssel erősíthetjük a múlthoz és a településhez való kötődést, befolyásolhatjuk a gyermekek iskolán kívüli kulturális magatartását.
A most fejlesztett programok további hasznosulására többféle lehetőséget látunk: a fenntartási időszakban játékos helytörténeti vetélkedőként ültetjük át a továbbvihető ötleteket. Az új NAT-ban újra hangsúlyosabban jelenik meg a helyismeret és a honismeret. A pályázat megvalósításában résztvevőkből kialakított teammel és a most fejlesztett programból számos interaktív, olcsó, ámde ötletes megoldást átemelve a diákok érdeklődését is felkeltő, interaktív program születhet meg majd.