Pályázataink

NKA – A XVIII. kerület és Pestszentlőrinc térképeinek restaurálása a 2010-es 100. évfordulóra.

Pályázati Azonosító: 2311/1851

A településünk története szempontjából különösen nagy jelentőséggel bíró, egyedi bejegyzéseket tartalmazó eredeti térképanyag (települési, parcellázási térképek) legfontosabb, de rossz állapotban lévő lapjait a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumának támogatása segítségével sikerült restaurálnunk.

Így a centenáriumi évfordulóra a nagyközönségnek méltó módon tudtuk megmutatni a közel 100 darabos gyűjtemény legizgalmasabb, legértékesebb darabjait. Ez az 1890 és 1960 közötti állomány eddig nagyrészt kiállíthatatlan állapotban volt, részben sérüléseinek, savasodásának és a korábban nem hozzáértők által végzett javításoknak, erősítéseknek köszönhetően. Állapotukból és méretükből adódóan jó részük minden egyes mozdításkor újra sérült.

A 2010. április 15-én megnyílt centenáriumi térképkiállításra a restaurátorral közösen válogattuk ki azokat a legfontosabb térképeket, melyekkel az egyes telepek parcellázását, illetve a település fejlődését nyomon követhetjük.

A települési térképek egyedi, kéziratos bejegyzései sok olyan információt hordoznak, mely a településtörténet egy-egy fejezetének (pl. kulturális- és közintézmények, fejlesztések stb.) szemléletes bemutatása. A budapesti térképek katalógusa alapján egyértelmű, hogy a kiválogatott térképek többségükben egyediek, más közgyűjteményekben nem találhatóak meg. A restaurálás nélkül állapotuk tovább romlott volna.

A térképek restaurálását két részletben végezte el a Szalaváry Miklós, az ELTE Egyetemi Könyvtárának restaurátora, mert a Budapest Főváros Levéltárával kötött megállapodásunk alapján a térképeket a restaurálás elvégzése után eredeti méretükben digitalizálták a BFL szakemberei. Az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiumának támogatása nem fedezte a restaurálás teljes költségét, így a támogatásként kapott összeget a megvalósítás teljesítési határideje előtt kifizettük a térképek első csoportjának elkészülte után, a saját erőből fedezett második csoport számlájának rendezésére csak a térképek BFL-ből való visszaérkezése után került sor.

KMOP-5.1.1./C-2F-2009-0003 – A MI HAVANNÁNK

2010 őszén a Mi Havannánk című projekt KMOP-5.1.1./C-2F-2009-0003 32-es alprojektje keretében jött létre a Havanna kiállítóhely és a Múzeumpedagógiai foglalkoztató. A projekt jól illeszkedik a Helytörténeti Gyűjtemény által a kerület jubileumi évfordulói évében rendezett programokhoz.

A Havanna kiállítóhelyen lévő „Az Állami teleptől a Havannáig” című kiállítás a két telep történetébe és hétköznapjaiba avatja be a látogatót. Az anyagi kultúrát szemléltetik az enteriőrök: a határon túlról betelepülők magukkal hozott tárgyai, az 1920-1930-as évek kamrája és nappali szobája, illetve az 1980-as évek lakótelepi szobája.

A kiállítás anyagát A PIHGY gyűjteményeiből, magánszemélyektől, a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Hadtörténeti Intézet, Múzeum, Könyvtár és Levéltár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye anyagából válogattuk össze.

A Múzeumpedagógiai foglalkoztatóban helytörténeti programokon kívül játékos helytörténeti vetélkedőket szervezünk.

ALFA – ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2010 nyarán sikeresen szerepelt az un. ALFA-pályázaton. Az elnyert támogatás segítségével összesen 7,2 millió forintból valósulhat ott meg az új helytörténeti állandó kiállítás a „Múzeumsarok” kiállítóhelyen (Szent Lőrinc sétány 2.). A 2010-es jubileumi települési évfordulók (100-80-60) megünneplésének, közös történelmünk megőrzésének fontos eleme valósult meg.

A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok fejlesztésére kiírt pályázat (ez az Alfa) keretében az elmúlt években számos intézmény újult meg, például az érdi Földrajzi Múzeum, komoly támogatást kapott a Kőszegi Vármúzeum, a Keszthelyi Balatoni Múzeum.

A XVIII. kerület eddig megfelelő kiállítóhely híján nem tudott pályázni, de a 2010-ben megnyíló „Múzeumsarok” lehetővé tette, hogy a pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény munkatársai (PIHGY) a kerületi önkormányzat támogatásával új településtörténeti állandó kiállítást dolgozzanak ki.

Komoly szakmai előkészítés folyt, a részletes kiállítási forgatókönyv mellett több, köztük restaurátori szakvéleményt kellett benyújtani, részletes látvány, múzeumpedagógiai és marketing tervet is össze kellett állítani. A pályázatokat több lépcsőben értékelte a minisztérium és a szakemberekből álló bíráló bizottság. Döntésük alapján 2010-ben a fővárosban a Budapesti Történeti Múzeum és a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény kapott a keretből támogatást.

A pályázatnak köszönhetően a szakmai követelményeknek és a látogatói igényeknek megfelelő kialakítású új állandó kiállítás jöhetett létre. Budapest XVIII. kerülete és a két településrész, Pestszentlőrinc-Pestszentimre XIX-XX. századi településtörténete, illetve a gyűjtemény jelentős részét alkotó oktatási anyag interaktív, életmód elemekkel színesített, élményelemekkel való bemutatása valósult meg. Megújult a kiállítóterem bútorzata és világítása, végre lehetőség nyílt nagyobb szabású restaurálásra.

A kiállítás képek, dokumentumok, tárgyi emlékek, makettek és modellek mellett térképeken mutatja be az elmúlt 150 év, az itt élők életének egy-egy pillanatát, annak a viharos fejlődésnek egy-egy állomását, mely a néhány száz fős majorsági központokból, önálló településeket, majd a főváros egyik kerületét, százezres kertvárost varázsolt. Helyet kap a látványtár, melyhez illeszkedve megidézik az iskolai tantermek hangulatát is. A bemutatott témákhoz kapcsolódó további dokumentumokat és fotókat, valamint filmanyagot a kiállítótérben elhelyezett számítógépeken mutatjuk be.

TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0004„Körülöttünk forog a világ – Összefogással múltunk értékeinek megismertetéséért” múzeumpedagógiai program

A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény a 2010-2011-es tanévben valósította meg a TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR „Múzeumok Mindenkinek program” – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése pályázati kiírásban nyertes projektet. A Körülöttünk forog a világ – Összefogással múltunk értékeinek megismertetéséért című múzeumpedagógiai foglalkozássorozat a helytörténeti gyűjtemény és a kerületi iskolaák együttműködésével valósul meg. A foglalkozások a KMOP 5.1.1 Havanna projekt keretében, 150 nm-en az új múzeumpedagógiai teremben és a Havanna kiállítóhelyen kapnak helyet.

A program célja a kulturális örökségünk anyagi és szellemi megóvása, kulturális identitás erősítése a globalizáció korában, környezettudatos szemléletre és egészséges életmódra való nevelés, a vizuális kultúra fejlesztése, a kreativitás fejlesztése, egyéni gyökerek, emlékek felidézése, szórakoztató ismeretszerzés.

Iskolánként és korosztályonként több féle tematikus foglalkozást és múzeumi órát dolgoztak ki a gyűjtemény dolgozói és a résztvevő iskolák kapcsolattartó munkatársai. A Körülöttünk forog a világ program tematikája a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület és az életpálya-építési kompetenciaterület fejlesztését célozza. Az órák tartalmának összeállításánál a NAT Ember és társadalom műveltségterületre előírt fejlesztési feladatokból indulunk ki. A hangsúlyt az ismeretszerzés forrásai és módszerei, illetve a térben-időben való tájékozódás mellett olyan tartalmi kulcselemekre tesszük, mint a lakóhely múltjával, kulturális és természeti értékeivel, a helyi hagyományokkal való megismerkedés, néhány jól látható jelenség tanulmányozása és értelmezése, változásának nyomon követése, a főbb társadalmi csoportok és kisebbségek kultúrája és látásmódja közötti különbözőségek feltérképezése. Lehetőséget kívánunk adni egyes feladatok önálló vagy kiscsoportos feldolgozására és az egyéni tapasztalatok átadásán keresztül való tanulásra, illetve a szerzett információk gyakorlatban való felhasználására is.

Az Élet a régi-új lakótelepeken című kiállításunkhoz kapcsolódó foglalkozást “a telepi élet egykor és ma” témakörnek szenteljük. A program a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület és az életpálya-építési kompetenciaterület fejlesztését célozza. A foglalkozás egy másik speciális tematikájának célcsoportja a speciális nevelési igényű tanulók lesznek.

A projekt hozzávetőleg 7 451 100 millió forintos európai uniós támogatásból valósult meg.

TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010-0061 – „az Ezerarcú világ – Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel

A PIHGY, a kerületi szaktanácsadók, óvodák és általános iskolák együttműködése tanórán kívüli, szabadidős – múzeumi anyaghoz és tevékenységhez köthető programra a 2011/12-es tanévben.

A PIHGY 23 340 350 forint uniós támogatást nyert a „nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

A köznevelési törvény értelmében sokkal inkább az alkalmazható tudás, a gyakorlati élet felé kell elvinni a közoktatási tartalmakat. A kerületben a PIHGY évek óta szorgalmazta ennek az iránynak az érvényesítését, napi munkájával, az általa támogatott pályázatokkal. Minden eszközt megragadtak arra, hogy a fenti cél eléréséhez megfelelő külső forrásokat találjanak, biztosítsanak. A 2011-ben induló pályázat kiegészítette a TÁMOP 3.2.8-as múzeumpedagógiai pályázatot. Amíg a korábbi pályázaton a gyűjtemény helyiségeiben, a szűkebb gyűjteményi kollektíva fejlesztett foglalkozásokat (múzeumi órasorozat, tematikus foglalkozások felső tagozatosoknak), ebben a pályázatban két irányban nyitottak tudatosan:

  1. a programok házhoz mennek az intézményekbe
  2. a PIHGY másik részlege, a munkacsoport- és munkaközösség-vezetők fejlesztettek foglalkozásokat a gyűjteményre támaszkodva, így eredményesen találkozik a gyűjteményi anyag és sokéves tapasztalatuk (eleve, az első pillanattól fogva nekik hirdettük meg).

Ez a pályázat azért fontos, mert:

  • intenzívebben hasznosítható az oktatásban a helytörténeti gyűjtemény anyaga
  • újfajta, a múzeumpedagógiai programba illeszthető foglalkozási formákat (témahét, szakkör) lehet kidolgozni és kipróbálni
  • a sokféle, játékos megközelítéssel erősíthetjük a múlthoz és a településhez való kötődést.

2014-től, a pedagógiai intézet (Pedagógiai Szakmai Szolgáltató) megszűnését követően a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény, majd a Tomory Lajos Múzeum biztosítja a pályázat fenntartását helytörténeti vetélkedő formájában.

 

TÁMOP 3.2.12. – TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR -2012 – 0005

“Tudás – Vágy” Budapest XVIII. kerülete közművelődési és közgyűjteményi szakembereinek továbbképzése

A Kondor Béla Közösségi Ház, a Pestszentimrei Közösségi Ház, a Rózsa Művelődési Ház munkatársai mellett a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói is részt vehettek továbbképzéseken:

– Minőségfejlesztés a közművelődésben I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél,

– múzeumi menedzsment,

– múzeumpedagógus,

– múzeumvezetői ismeretek,

– műtárgyvédelmi asszisztens

– Mire jó a múzeum? – a Néprajzi Múzeum felnőttképzési programja

– nyelvi képzések

 

NKA –  Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen

Pályázati azonosító: 3506/01789

A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei 3506/01789 pályázati azonosító számmal megjelölt támogatásban részesült a „Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen” című kiállítás megrendezésére, a kiállításhoz kapcsolódó füzet megjelentetésére és a múzeumpedagógiai programok megvalósítására. A 350.000 Ft-os támogatást részben a kiállítási installáció, részben a kiadvány, illetve a kiállításhoz kapcsolódó nyomdaköltségekre használtuk fel.

Az időszaki kiállítás 2012. szeptember 28. – 2013. január 13. a Budapesti Történeti Múzeumban volt látogatható.

A kiállításnak köszönhetően, több éves szervezés után először nyílt lehetőségünk önálló időszaki kiállítással bemutatni a XVIII. kerületet és gyűjteményünk anyagát a fővárosi és külföldi közönségnek.

 

TÉR_KÖZ – „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása”

 

A Budapest Főváros Önkormányzata Városrehabilitációs Keret támogatási rendszeréhez benyújtott „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása”  című pályázatot a Kiíró 173 750 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek találta. A projekt a Budapest Főváros Önkormányzata támogatásából és Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 289-290/2013. (VI.27.) számú határozatának felhatalmazása alapján megállapított önerő összegéből valósult meg.

A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala TÉR_KÖZ pályázatán nyert anyagi támogatásnak köszönhetően 2015-ben megújult a pestszentlőrinci Kossuth tér. A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény városismereti, várostörténeti programok szervezésével, tablókiállítással, online térképes felülettel vett részt a pályázat megvalósításában. 2015. február 3-án a Városháza Galériában mutattuk be „A város közepe – A pestszentlőrinci Kossuth tér” című városismereti program tablósorozatát és a kapcsolódó online térképes felületeket, valamint egy mintafoglalkozást Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 5.z osztályos diákjainak közreműködésével. A tavasztól a kerület iskolába útjára induló program elsősorban az épített környezet jellegzetességein keresztül kívánja elmélyíteni a diákok helytörténeti ismereteit, erősíteni helyi tudatukat. A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény életében ez immár a harmadik komplex városismereti program, amelyet a kerület iskoláiba visz el (Pusztától a Parkvárosig, Párhuzamos életrajzok).

A tér felújítása során kialakítottak egy kávézót és mellette egy galéria helyiséget is (a villamosmegállóhoz közel). Utóbbit 2015 vége óta gyűjteményünk működteti, kisebb helytörténeti kiállításokat mutatunk itt be.