A Tomory Lajos Múzeum munkabeszámolója

  1. január 1. – 2016. december 31.

 

 

Kiemelt adatok:

  • Új, múzeumi besorolás: területi múzeum. Új nevünk: Tomory Lajos Múzeum

 

  • 5 saját üzemeltetésű kiállítóhelyen, 10 külső helyszínen 37 különböző kiállításunk volt, látogatószám: összesen 34 150 fő.
  • 301 (ebből múzeumpedagógiai 187) programunkon 7147 fő vett részt 34 helyszínen.
  • állománygyarapodás (tárgyak, dokumentumok, kerületi fotóarchívum, művészeti anyag),
  • online fejlesztések: hu

 

  • 8 millió Ft természetbeni támogatás: + 190 nm időszaki kiállítóterem és a működtetéséhez szükséges munkaerő (3 fő közfoglalkoztatási programból)
  • 5 millió Ft – külső pályázati források (2 országos kiadvány és a fővárosi Kossuth téri pályázat)
  • 4 millió Ft – nyertes minisztériumi pály. a Herrich-Kiss villa belső kialak. (felhasználás 2017)

 

Megszületett a Tomory Lajos Múzeum

Májusban az EMMI, felügyeleti minisztériumunk elfogadta a fenntartó önkormányzat által benyújtott dokumentációt és szakmailag megalapozottnak találta az új, múzeumi besorolásunkat.

Így mi lettünk a XVIII. kerület első múzeuma (korábban muzeális közgyűjteményként működtünk).

Köszönet érte a fenntartónak, a közösségnek és a munkatársaknak.

 

Külső források bevonása

A 2016-os évben a korábbinál jóval kevesebb szakmai dologi forrás állt rendelkezésre az intézményi költségvetésben: 3,1 millió forint helyett csak 2,4 millió forint. Ezért ebben az évben sok plusz időt és energiát vitt el a pályázatok írása és elszámolása. Az ezzel járó adminisztráció sok túlórát, és egy esetben egy nagyobb munka teljes megcsúszását jelentette.

Az önkormányzat 12 különféle feladat esetében segítette (elsősorban nagyobb kerületi évfordulókhoz köthető) programjaink, kiállításaink, kiadványaink elkészültét vagy egészítette ki külsős pályázatok összegét.

Több mint 8 millió forintos természetbeni támogatás:

A 3-4. kulturális közfoglalkoztatási program és egy előnyös szerződés segítségével újra bővíthettük az egyébként szűkös kiállítótereinket. A KÖKI-vel kötött, többször meghosszabbított szerződés eredményeként a gyűjtemény kiállítási terei a jelenlegi duplájára, 190 négyzetméterrel nőttek. A szerződés rendkívül előnyös, a kiállítóhelyhez raktárt, külön mosdót, a bérlőknek szóló szolgáltatásokat (reklám, őrzés) biztosítottak, és csak a kiállítóhely világításának havi díját kellett kifizetnünk. Itt a XVIII. kerületet is népszerűsítettük (elérhetővé tettük a kerületi újságot, programok szóróanyagait és több helytörténeti kiadványt).

A 4. közfoglalkoztatási programban új partnerrel, a Nemzeti Múzeummal dolgoztunk együtt, a korábbinál merevebb keretek között. A 4. kulturális közfoglalkoztatási programban egyszerre 2 kulturális közösségi munkást alkalmazhattunk egy éves szerződéssel. 1 további közmunkás volt a teremőre a Kossuth téri kiállításunknak a Városgazda 18-on keresztül. A közmunkások bérét, amelynek összege egy év alatt meghaladta a 4 millió forintot, a programok fizették. Így nemcsak az időszaki kiállítás működtetését tudtuk biztosítani, végzettségüknek és képzettségüknek megfelelő további feladatokat (pl. múzeumpedagógiai, nyilvántartási részfeladatok) is elláttak.

 

Nagypályázatok – új kiadványok

Az első világháborús emlékbizottság 873 000 Ft-tal támogatta új kiadványunk megjelenését. Az elmúlt években elsősorban online felületeket fejlesztettünk, és olcsóbb füzeteket adtunk ki, utoljára 2010-ben jelent meg papír alapú helytörténeti szakkönyvünk. A Sorsfordulók összesen 600 példányban jelent meg, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa mutatta be, és a pályázati támogatás miatt ingyenesen terjesztjük. A kötetek többsége már gazdára talált, és minden helyi iskola könyvtárnak juttattunk belőle. A kötet anyaga honlapunkon elérhető, a pályázati határidő szűkössége miatt nemcsak a szakmai tartalmat, hanem a tördelést is belső munkatárs végezte.

1956 60. évfordulójára korábban megjelent kötetünk megújított, kibővített kiadásával készültünk, amelyre az országos 1956-os emlékbizottságtól 1 485 000 Ft támogatást nyertünk. A kötet munkálatai megcsúsztak, így az végül 2017 elején jelent meg.

Kossuth tér komplex megújítása – 2 600 000 Ft-os támogatást kaptunk egy majd két éves, különböző korosztályoknak szóló programsorozathoz, online tartalmak fejlesztéséhez, múzeumpedagógiai anyagok (tablókiállítás, többféle füzet) és egy színes kiadvány elkészítéséhez. Mivel a programot szakmai keretünk terhére jórészt előfinanszíroztuk, 2016-ra csak néhány program és egy füzet megjelentetése maradt feladatul. Így ezek mellett a pénz jó részét az évek óta elmaradó informatikai fejlesztésre, elsősorban az öreg gépek cseréjére, valamint a Herrich-Kiss villa lépcsőjének felújítására, néhány, az új épületünk működtetéséhez szükséges háztartási gép (hűtőszekrény, mosógép) beszerzésére, továbbá a munkatársak továbbképzésére és online felületeink fejlesztésére fordítottuk.

 

Helyismereti oktatás, múzeumpedagógia – kicsiknek és nagyoknak

A gyűjtemény missziója a klasszikus funkciók mellett (gyűjtés, kiállítások) a településismeret és közös múltunk emlékeinek továbbadása, különösen az ifjabb korosztály számára. Sokrétű, település specifikus múzeumpedagógiai programunk (múzeumi órák, tematikus napok, programok, játékos kiállítás vezetések, helyismereti foglalkozások, vetélkedők, nyári táboroknak kínált programok) 2016-ban is sikeres volt, kiállítóhelyeinken, a kerületben és az oktatási intézményekben tartott 187 interaktív programon 16 intézmény kb. 3200 tanulója vett részt (több 6 alkalmas órasorozatunk is volt). Az óvodától a középiskoláig mindenkinek kínálunk csoportra és korosztályra szabott programokat.

Mindez egyben két múzeumpedagógiai TÁMOP programunk fenntartása is a Múzeumsarok és a Havanna kiállítóhelyen. A helyismereti programok esetében külön figyelmet fordítunk a játékos csoportmunka alkalmazására és a digitális eszközök, online helyismereti források használatának gyakoroltatására. 2016-ban a kerületi funkciók és a település központja volt a téma.

A felnőtteknek és családoknak a kiállítótermi nyitva tartás és a kiállítás megnyitók mellett a TKM helyi csoportjával, a Települési Értéktárral és egyéb partnerekkel közösen szervezett sétáinkat, programjainkat kínáltuk, elérhetőek voltunk kerületi és országos szabadtéri rendezvényeken (pl. Múzeumok Éjszakája), többféle óvodásoknak szóló program és a rendszeres hétvégi családi délutánok mellett saját nyári napközis tábort szerveztünk, ami már jóval a program előtt betelt.

2016 őszén 8 oldalas, a 2016/17-es tanévre szóló múzeumpedagógiai ajánlót készítettünk, amelyet kinyomtatva és elektronikusan juttattunk el valamennyi kerületi oktatási intézménynek.

 

Online fejlesztések (megújuló honlap, és a 18ker1956.hu)

A múzeumi és helyismereti anyag hozzáférhetősége az új, költséghatékony online fejlesztésekkel megsokszorozódott, honlapunkat és Facebook oldalunkat 2016-ban több mint 49 000 fő kereste fel. Növeltük a világhálón elérhető strukturált adattartalmakat. Megkezdődött honlapunk megújulása: új, világosabb szerkezet, nagyobb adattartalom.

1956 kutatása és komplex bemutatása

A 60. évfordulóra belső munkatársak, a kerületi ’56-os emlékbizottság, a jubileumi tanácsadó testület, helyi adatközlők és szakemberek, valamint a Balogh család közreműködésével egész éves kutatást. adat-, dokumentum és képanyaggyűjtést folytattunk. A korábbi kutatások anyagát ellenőriztük, javítottuk, kiegészítettük. Az így megújult anyagot többféle formában tettük közzé: kézikönyvet, kronológia füzetet, vándorkiállítást és online felületet fejlesztettünk, utóbbit középiskolások bevonásával. Az online felület Stéger Marcell jóvoltából modern, mobiltelefonon is működőképes külsőt kapott. A tablókiállítást 2016 őszén a kerület több pontján bemutattuk és a Lőrinci Könyvtárral közösen múzeumpedagógiai programot szerveztünk hozzá.

 

Gyarapodás

2016-ban több felajánlott életmód és repüléstörténeti tárgycsoport mellett jelentős energiát fordítottuk árverési oldalak figyelésére – így elsősorban a képeslap- és dokumentum-, illetve művészeti gyűjteményünket gyarapítottuk: művészettörténészünk beszerezte valamennyi, Kondor Béla illusztrálta kötet 1-1 példányát.

 

Nagy időszaki kiállításaink

2016-ban összesen 9024 látogatónk volt a KÖKI kiállítóteremben, Az AEROPARK-ban, egy Il-18-as repülőgéptestben felépített kiállításunkat is majd 10 000 fő látta.

A Mesék, mackók, mesterek című kiállítás 450 játékmackót, 400 néprajzi és népművészeti alkotást, valamint gyermekjátékot, horgolt mesefigurát vonultatott fel. Két kerületi népi iparművész, Zorkóczy Éva babakészítő és Zsolnai Mihály fafaragó munkái mellett a legtöbb baba és gyermekbútor, a játékok, mesekönyvek és a lakótelepi babaház a XVIII. kerületi Óvodatörténeti Kiállítóhely működése idején (2006–2011) került a gyűjteményünkbe. A Mesék, Mackók, Mesterek című kiállítás a KÖKI terminálon összegzése volt  a korábbi tárlatoknak.

Repüléstörténeti időszaki kiállításaink sorát az “Ég és Föld” – A polgári repülés és Budapest XVIII. kerülete nyitotta meg 2013 nyarán. Ősztől a kibővített tárlaton a KÖKI Terminál 1. emeletén, majd 2014 őszén a Terminál II. emeletén több mint 30 000 fő látta az anyagot. A KÖKI Terminállal való sikeres együttműködésnek köszönhetően (2016-ban júniusától 2017. február végéig), újból látható a megújított, most “Felhők felett” címet viselő repüléstörténeti kiállítás (a tárgyi anyagot folyamatosan változtatjuk). Az AEROPARK-ot üzemeltető LKK-val való együttműködés eredményeként 2016 szeptemberében nyílt meg speciális helyszínen, egy Il-18-as repülőgéptestben újabb repüléstörténeti tárlatunk. 2016 novemberétől repüléstörténeti tablósorozatunkat egy budai bevásárlóközpontban is kiállították.

 

Képzőművészeti gyűjtemény megalapozása

A 2016-os Kondor Béla évfordulóra művészettörténészünk emlékkiállítást szervezett több partner bevonásával. A képzőművészeti anyag megfelelő raktározásához 2015 őszén kapott 40 nm-es üzlethelyiségbe szállítottuk 2016-ban a teljes eddig összegyűjtött képzőművészeti anyagot. Szabó Zsófia tovább foglalkozott a Jobbágyi-Homolya hagyaték ügyeivel (kiállítás szervezés, másolatok készítése, és átadása az özvegynek, a megvásárlás dokumentációjának előkészítése). Kondor kutatásokat folytatott: az év eleji kiállítás megszervezése mellett felvette a kapcsolatot Kondor Máriával és Fertőszögi Péter művészettörténésszel a komplex Kondor Béla kiállítás szakmai háttéranyagának elkészítéséhez,(az online tartalmak összeállítását is beleértve), elkészítette a Kubinyi-pályázat képzőművészeti részét, a Kondor emlékmúzeum szakmai koncepcióját és állandó kiállításának terveit. Elvégezte a letétbe helyezett Forintos Anna művészeti hagyaték leltározását. Felvette a kapcsolatot Nemcsics Antallal és tanulmányozta munkásságát, illetve interjút készített elhunyt kerületi művészünk Bene Géza volt tanítványával az életmű részletesebb megismerése érdekében.

 

Kossuth téri kiállítóterem

2015 őszétől működtetjük a tér pavilonépületében lévő kisméretű kiállítóteret.  A kiállítóhely nyitva tartásáról és megfelelő takarításáról a Városgazda 18 közmunkása gondoskodik. 2016-ban 4 kiállítás volt látható a galériában, 760 fő látogatónk volt. Sokan nézték meg a kiállításokat kívülről és több szabadtéri programot szerveztünk ide: Kossuth téri séták, biciklis és gyalogos városnéző séták. Mások szabadtéri programjaihoz is csatlakoztunk.

 

Herrich-Kiss villa helyzete

A gyűjtemény elhelyezési problémáira évek óta keressük a megoldást. A KBKHI vezetője, Császár Bíró Lilla sikeresen szorgalmazta a gyűjtemény villaépületbe költözését. Vállaltuk, hogy az épület egy lakás híján üresen álló első részébe (összesen 260 nm alapterületre) költöztetjük a gyűjtemény jelenleg a Nevelési Tanácsadóval közösen használt épületéből a kistárgyi és papíralapú anyagot őrző raktárakat és irodákat.

A felújítási munkák egy része 2016 első felében megtörtént, néhány fennmaradó feladat (vakolás, fűtésjavítás, padló) viszont elhúzódott vagy 2017-re csúszott.

A belső berendezésre, az állandó kiállítás első ütemére sikeres EMMI-pályázatot nyújtott be az önkormányzat (a szakmai dokumentációt a gyűjtemény munkatársai írták, állították össze), a fővárosi értékvédelmi–pályázatra pedig homlokzat-felújítási terveket.

A kertben felhalmozódó zöldhulladék és az előző bérlő által hátrahagyott szemét elszállítását a Városgazda végezte el. Továbbá kisebb rendezési munkákat végeztettünk egy külső vállalkozóval. A kert hasznosítására több elképzelést készítettek a Főépítészi iroda segítségével a Kertészeti Egyetem hallgatói.

Az őszi Kulturális Örökségnapi bejáráson közel 80 fő volt kíváncsi a még üres épületre. A bejáráshoz ismeretterjesztő programot fűztünk, bemutatva a villa egykori tulajdonosait is.

Őszre sikerült az önkormányzat illetékes osztályának kiürítenie egy újabb lakást, így az ingatlanban már csak egyetlen szociális bérlakásban laknak.

 

RÉSZLETES ADATSOROK

MÚZEUMI KÖZZÉTÉTELI FELADATOK:

KIÁLLÍTÁSOK, KIÁLLÍTÓHELYEK; MÚZEUMPEDAGÓGIA, RENDEZVÉNYEK; KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK, ONLINE FELÜLETEK; KUTATÓSZOLGÁLAT, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYI FELADATOK:

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS, ÁLLOMÁNYVÉDELEM; RENDSZEREZÉS, NYILVÁNTARTÁS

DOLOGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATOK, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

 

 

MÚZEUMI KÖZZÉTÉTELI FELADATOK:

 

KIÁLLÍTÁSOK, KIÁLLÍTÓHELYEK (: 910203): 46 alkalom, 29 232 fő – 7 új kiállítási anyag

Állandó kiállítások:
Múzeumsarok – Szent Lőrinc stny. 2. – kiállítóhely
folyamatos, egész évben Működési engedély szerint előírt nyitva tartás.

Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok, könyvek árusítása

Ügyfélszolgálat – helytörténeti felvilágosítás, anyagátvétel, szkennelés, fotózás. Kötelező statisztika leadása jan. 31.

Kiállítások: 200 év emlékei, Oktatástörténetünk múltjából Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből

Időszaki: Sztehlo Gábor élete és munkássága, Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az I. világháborúban, Párhuzamos sorsok, Kerületi olimpikonok

K-Szo 14-18 óra között,

17 tárlatvezetés, 2110 látogató, ebből kb 600 diák

Családi nap 3 alk. 64 fő

Nyári tábor 10 alk. 150 fő

Otthonom a XVIII. kerület pályázat díjkiosztó 50 fő

Min.  8 TV felvétel programokon

6 befogadott program,

2 befogadott kiállítás

Havanna kiállítóhely – Havanna u. 9.
folyamatos Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok,

költségkímélés szempontjából kulcsos látogatás

Kiállítás:

Az Állami-teleptől a Havannáig

TKM csoportok: 12 alk./ 155 fő

Diákcsoportok: 40 alkalom 651 fő

Külföldi, egyéni látogató: 25 fő

Klasszikus időszaki kiállítás:
 

01.-02.

06.-12.

 

KÖKI Terminal II. emelet

Mesék, mackók, mesterek

Felhők felett

Kiadványbevétel összesen a KÖKI-ben 2016-ben 193.735 Ft

3 kulturális közfoglalkoztatott, 10 diák közösségi szolgálat

Mesék..: 1776 fő

Felhők felett: 7248 látogató,

7 csoport 157 fő

Családi nap 3 alk. 40 fő

+ Megnyitó: 70 fő, 4 TV felvétel

01.-12. Pavilon Galéria – Kossuth tér

Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium fűszerkert projektje

Testvérvárosunk, Roding

Ifj. Dávid Károly, a repülőtér tervezője

Rerrich Béla, a lőrinci Kossuth tér kertművésze

 760 fő látogató

3 kiállítás megnyitó kb. 100 fő

Min. 3 TV felvétel

innen induló gyalogos és kerékpáros szabadtéri programok

Képzőművészeti kiállítások
Mester és tanítványa (Kondor Béla) – Kondor Béla Közösségi Házban  (Herman Ottó Múzeummal) – kb. 450 fő
Jobbágyi-Homolya Jenő kiállítás – Városháza Galéria kb. 275 fő
 
Tablókiállítások több helyszínen:
Helyszínek: Kondor Béla stny. 10., Múzeumsarok, Városháza Galéria, Bókay-kert, Kondor Béla Közösségi Ház, Thököly úti könyvtár, Kossuth téri kávézó, Sportkastély, Buda Ég

Iskolák: Brassó, Piros, Bókay, Vörösmarty, Eötvös, Gulner, Kapocs, SOFI, Brassó, Kondor, Szent Lőrinc, Kandó, Darus, Csontváry

Sorsfordulók 1914-1944 2 helyszín 880 fő
SOÁ 1 helyszín 556 fő
Kerületi olimpikonok 2 helyszín kb. 1000 fő
Párhuzamos életrajzok 1 helyszín 250 fő
„Párhuzamos sorsok” 1 helyszín kb 100 fő
1956 Pestszentlőrincen 6 helyszín kb 1800 fő
Sztehlo Gábor élete és munkássága 1 helyszín kb 600 fő
Ég és Föld 1 helyszín 1800 fő
Szent Lőrinc 2 helyszín kb. 400 fő
„A város közepe” – A pestszentlőrinci Kossuth tér 5 helyszín 627 fő
Havannatelepi könyvtár előtere:

A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre templomai II.

A pestszentlőrinci művészzseni – Kondor Béla

Kb 3500 fő

 

 

MÚZEUMPEDAGÓGIA, RENDEZVÉNYEK (: 910204): 157 program, 3279 fő

Múzeumpedagógiai foglalkozások: 16 oktatási intézmény számára, csoportos programok 187 alk. 3202 fő
Helyszínek szerint:

Havanna 9.: 40 alk., 651 fő, nyári tábor 12 alk. 229 fő

Múzeumsarok: TÁMOP: 9 alk. 153 fő; Elhurcolt életek 5 alk. 98 fő; saját nyári tábor 2*5 nap, 2*15 fő

Kossuth tér: séta TÉR_KÖZ 17 alk. 362 fő

Külső helyszínen: iskola 27 alk. 626 fő; KÖKI 4 alk. 84 fő; vetélkedő 5 isk. 34 alk. 627 fő; óvoda 19 alk 392 fő; könyvtár 4 alk. 78 fő, Kondor B. Közösségi Ház 6 alk. 123 fő

Programtípusok szerint (TÉR_KÖZ és nyári tábor ld. előző cella:

TÁMOP 3.2.8:

Tematikus 12 isk. 27 oszt. 671 fő; 6 alkalmas 3 isk. 6 oszt. 141 fő; múzeumi nap 4 isk. 18 oszt. 411 fő;

SOFI 11 alk. 61 fő

TÁMOP 3.2.11.:

Óvodai foglalkozás: 5 óvoda, 17 alk. 364 fő;  Nyári tábor: 3 isk. 12 alk. 229 fő,

Helytörténeti vetélkedő: 5 iskola 34 alk., 627 fő;  SOFI játszóház  2 alk. 198 fő

Középiskolai foglalkozás 3 alk. 65 fő

Helytörténeti vetélkedők (közreműködés másokéban) 1 alk.
 
Nagyközönség számára meghirdetett rendezvények: 9 helyszínen 31 alk., 1387 fő
Kiállítás megnyitók, előadások, könyvbemutatók, egyéb szakmai programok nyugdíjasoknak, csoportoknak (ld. részletes)

TKM Klub 23 alkalom, előadás 5 alkalom, 9 megnyitó, 6 családi nap, baráti találkozók 1 alk., könyvbemutató 2, SZAK 2 alk.

47 alk.
Országos rendezvénysorozatokba való bekapcsolódás (ld. részletes)

Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Majálisa, Urbitális, Kulturális Örökség Napjai, „Bókay 175”

5 alk.
Hétvégi szabadtéri rendezvények komplex programja és lebonyolítása (ld. részletes)

Traktor Majális, Szeptemberi Kóstoló, Havanna Lakótelepi Napok,. Sörfesztivál

11 alk.

 

Nagyközönség számára meghirdetett rendezvények részletesen:

MÚZEUMSAROK
02.12. Otthonom a XVIII. kerület pályázat díjkiosztó 50 fő
Családi nap 3 alkalom 64 fő
06.20. Múzeumok Éjszakája Országos rendezvény (Múzeumsarok, KÖKI)

Kulturális és múzeumpedagógiai programok, koncertek, karszalagok és helytörténeti kiadványok árusítása

Eladott karszalag:12 felnőtt, 4 gyermek, 10 szakmai, összesen: 22 400 Ft bevétel + 2 TV felvétel

16-24 óráig

40 fő

 

06. – 08. 1-1 hetes helytörténeti nyári tábor kisiskolásoknak

bevétel: 209.000 Ft kiadás: 262.230 Ft

10×15 fő
11. hó Párhuzamos sorsok – megnyitó 22 fő
11.22. Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az I. világháborúban könyvbemutató 21 fő

 

12.01. Rerrich Béla, a lőrinci Kossuth tér kertművésze – megnyitó 20 fő
HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY
folyamatos TKM előadások 12 alk. 155 fő
KÜLSŐ HELYSZÍNEK
KÖKI Terminál
06.25. Felhők felett kiállítás megnyitó 70 fő
06.25 Múzeumok Éjszakája 180
Családi nap 3 alkalom 40 fő
EGYÉB HELYSZÍN
02.16. Jubiláló önkormányzat konferencia – Kondor B. Közösségi Ház 70 fő
05.01. Traktor Majális (Tündérkert)

múzeumpedagógiai program, helytörténeti kiadványok árusítása, tablókiállítás

Kossuth téri séta

9-18 óráig

50 fő

05.16-17. Múzeumok Majálisa Országos rendezvény (MNM kertje)

Önálló sátor megpályázása, múzeumpedagógiai program, helytörténeti kiadványok árusítása, tablókiállítás; vetélkedő és sorsolás

9-18 óráig 2 nap

1400 fő

05.23. 85 éves az önkormányzat konferencia – Kondor B. Közösségi Ház 60 fő
05.24. 80 éves a város – előadások Házasságkötő terem 65 fő
05.28. Urbitális séta, gyalogos és biciklis teljesítménytúra

(Kossuth tér és környéke)

Vezető füzet készítése, útvonalterv kidolgozása, vezetés

120 fő
09.28. Kulturális Örökség Napjai Herrich-Kiss villa és Bókay-kert

Vezető füzet készítése, útvonalterv kidolgozása, vezetés, bemutató

4 órás program

80 fő

09.10 Aeropark – IL-18 – kiállítás megnyitó

Kiállítás összlátogató 10 946 fő

9-18 óráig

250 fő

 

09.22. Az Állami lakótelep egykori lakóinak baráti találkozója (KBKH-ban)

Szervezés, lebonyolítás, vendéglátás, meghívók

Sorsfordulók könyvbemutató

4 órás program

130 fő

KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK, ONLINE FELÜLETEK (Szf.: 910202)

Saját kiadványok esetében: forrásfeltárás és feldolg., kézirat elkészítése, fotóválogatás, szerkesztés, lektorálás, kiadás minden feladata

Gondozott kiadványok esetében: lektorálás, ha szükséges képek, kép- és tördelőszerkesztő, Cd-szerk., szerzői konzultációk, igény szerint kiadási, nyomdai munkák szervezése

 
Kéziratok összeállítása:

Füzetek:

Mesék, mackók, mesterek című kiállítás kiadványa

A Város közepe. A pestszentlőrinci Kossuth tér.

Rerrich Béla. A lőrinci Kossuth tér kertművésze.

Könyvek:

Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az I. világháborúban könyv

Kenyér és tank – 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei

 

Hofherr traktorgyárhoz kapcsolódó füzet (sajtó alá rendezése)

6 db

(500 oldal)

Cikkek, tanulmányok készítése: Magyar Múzeumok online, kerületi sajtó, Városunk, Városkép, Heti Válasz sorozata, museum.hu stb. 69 cikk
Múzeumpedagógiai ajánló füzet, imrei múzeumpedagógiai feladatlap 1-1 db
Meghívók, szórólapok, plakátok, programajánlók, emléklapok, feladatlapok készítése 22 féle
Online felületek:
Digitális tartalomfejlesztés – Múzeumi Digitár feltöltése 1904 tétel
1956-os honlap

76 feltöltött fotó és dokumentum, a vándorkiállítás tablói és a könyv teljes anyaga (6 db tanulmány, 17 visszaemlékezés, 2 névsor, kronológia, kislexikon) utóbbi PDF-ben is

1914-es honlap

Könyv PDF formátumban feltöltve, plusz 10 fejezet, (ami a könyvbe nem fért bele) online publikálása

Honlap látogatottsága – 2800-3200 fő/hó, 232-357 fő/nap évi 30 000 fő
Facebook oldal

(nemcsak a programok, hanem rendszeresen helytörténeti tartalmak közzététele is)

250 kedvelés, 244 követő

88 bejegyzés

82 megosztás

19 754 elérés

 

KUTATÓSZOLGÁLAT, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK (Szakf.: 910201-04)

Feladat  
Kutatószolgálat (helyben, telefonon, levélben, postán és interneten) 65 alk.
Önkormányzat, kerületi intézmények, civil szervezetek stb. megbízásainak teljesítése

– Fotóanyag-szolgáltatás (keresés, szkennelés, digitális másolatok kiadása)

– Nagyobb, több napos, esetleg külső helyszíni kutatást igénylő háttéranyagok összeállítása

15 alk.
Anyaggyűjtés miatti személyes kapcsolatfelvétel (intézmények, civil szervezetek, egyesületek, egyházak, pártok és magánszemélyek felé). 10 alk.
Programok miatti együttműködés (Önkormányzat, művelődési házak, óvodák, civil szervezetek, egyházak, sportegyesületek, éttermek) 20 partner
Helytörténészekkel, képzőművészekkel, iskolákkal együttműködés (cikkek, kiadványok javítása, kapcsolattartás, anyagok cseréje, átadása, közreműködés programjaikban) 13 partner
Miskolci Galéria, miskolci Herman Ottó Múzeum, Nemcsics Antal, Forintos Anna, Özv. Jobbágyi-Homolya Jenőné (hagyatéki anyag miatt kapcsolatfelvétel), Ifj. Koffán károly, Huller Ágoston, Árvay Zolta, Ágoston-Papp Mónika (kerületi és önálló művészeti tevékenység miatt) 9 partner
Külső forrásőrző intézményekben folytatott helytörténeti kutatás (BFL, OSZK, FSZEK, E.K., ÁBTL, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár) min.: 30 alk.
Részvétel szakmai konferenciákon, programokon 20 alk.
Éves statisztikák beküldése, szakmai oldalak feltöltése 3 alk.
Helyi sajtóval való együttműködés (sajtóanyagok készítése, cikkek írása, háttéranyagok TV műsorokhoz, közreműködés cikkek, Tv műsorok készítésében; nyilatkozatok)  30 alk.,

TV 6 alk.

Országos TV 1 alk.
+ egyéb helytörténeti feladatok (adatszolgáltatás) írott sajtó, rádió, fotók 10 alk.
Együttműködés országos múzeumokkal: MNM, BTM, Néprajzi Múzeum, Közlekedési M., Földrajzi Múzeum; budapesti helytörténeti gyűjteményekkel: Kispesti, Újpesti, XII. ker.; egyéb intézményekkel: ELTE, szakmai szervezetekkel: MAMUTT, Pulszky, BHT, OSZK; MRT, LKK, Kassák Múzeum, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, miskolci Herman Ottó Múzeum, Terror Háza Múzeum Kb. 20 alk.
Kiállításokhoz tárgyi és dokumentumanyag kölcsönzés (adunk vagy kérünk): múzeumok, közintézmények, magánszemélyek stb. – Fotó- és papírdokumentációk készítése kölcsönzőként, csomagolás Malév Aeropark, BEAC – Prokopp Sándor. Malév – Buda Ég entertainment and Gastro 7 alk.
Kiállításokhoz installáció, vitrinek kölcsönzése (Kondor) 1 alk.
Folyamatos szakmai együttműködés a kerületi Jubileumi Tanácsadó Testülettel, a Helyi Értéktár Bizottsággal , a kerületi’56-os bizottsággal 15 alk.
Élő kölcsönzések: Malév-kiállításhoz magánszemélyektől, Textilmúzeum, SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, Földrajzi Múzeum (MALÉV-anyag)

 

MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYI FELADATOK

 

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS (Szf.: 910201)

Kerületi kiadványok célzott gyűjtése:
sajtóanyag elektronikus, PDF formátumúak 118 db
plakátok, aprónyomtatványok, helyi lapok 68 db
kerületi meghívók gyűjtése 11 db
Kiemelten gyűjtött tárgyi és dokumentum anyag:

Egyedi vétel, ajándékozás, csere, letét, digitális másolatok készítése anyagátvétel, fotózások, listák összeállítása, szállítások egyeztetése tankönyvek, vhs-ek

Forintos Anna művészeti (festmény és grafikai) hagyatékának teljes leltározása, és letétbe helyezése 567 tétel
MALÉV anyag 64 tétel
Felhívások, antikváriumok, árverések figyelemmel kísérése

különösen képeslapok, térképek, fotók, dokumentumok vásárlása

Vaterán vásárolt aprónyomtatványok, képeslap

 

26 db

Könyvtári állomány gyarapítása

vásárlás: 26 könyv és 1 periodika,

csere és ajándékozás: 37 könyv

63 db
Fotó és szkennelt anyagok gyűjtése+ állományvédelmi fotózás az adattárban:

Kerületi fotózások

1718 db
Képzőművészeti gyűjtemény gyarapítása

Cseh István kerületi szobrászművész grafikái + visszaemlékezése

60 db
Kerületi televízió adásainak rögzítése 279 db
DVD-állomány gyarapítása (képzőművészeti kiállítások) 380 db

 

ÁLLOMÁNYVÉDELEM (Szf: 910201)

Savmentes papír, tároló dobozok stb. beszerzése Szükség szerint
Szállításhoz csomagolóanyagok beszerzése (pufi fólia, dobozok) Szükség szerint
Fényképek, képeslapok, üvegnegatívok, diák, dokumentumok digitalizálása, tárolása 624 tétel
Sajtó- és plakátanyag: a beérkezők megfelelő elhelyezése 79 + sajtó tétel
Képeslapok áthelyezése megfelelő tárolóeszközökbe 457 db képeslap
Helytörténeti adattár rendezése, általános adattár válogatása, adattári fotóanyag digitalizálása, fénymásolás, az eredeti dokumentumok savmentes tartóban való elhelyezése  

332 dokumentációs egység

Forintos Anna letét lásd feljebb
Tárgyi anyag csomagolása, tisztítása

kiállításra, kölcsönzésre előkészítés, új anyag esetében raktári elhelyezés előtt

csomagolás 23 alkalom, tisztítás 113 alkalom

 

RENDSZEREZÉS, NYILVÁNTARTÁS – (Szf.: 910201)

Fotók, képeslapgyűjtemény – Elektronikus nyilvántartás
könyvtári állomány nyilvántartásainak folytatása Folyamatos ld. gyarapodás
Forintos Anna ld. gyarapítás
A közönség és külső látogatók számára digitálisan feldolgozott és interneten már elérhető műtárgyak száma 76 új, össz. 2765 tétel
Kölcsönzött és kölcsön adott anyagok, tárgyak fotózása, listázása 110 tétel

 

 

 

 

DOLOGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK, PÁLYÁZATOK, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

Pályázatok
Pályázatok fenntartása: TÁMOP pályázatok, ALFA, Havanna-projekt múzeumpedagógia, kiállítóhelyek
TÉR_KÖZ Kossuth tér – 2016 befejezés, (utófinanszírozott) 2 600 000 Ft
Önkormányzati rendezvényterv és célzott támogatás

 

12 feladat,

2 850 000 Ft

Kubinyi-pályázat (2017-ben használjuk fel) 4 000 000 Ft

 

I. világháborús pályázat (könyvkiadásra) 2016 kiadva a könyv 870 000 Ft
1956-os pályázat (könyvkiadás, egy része 2017-re csúszott) 1 485 000 Ft
Kulturális Közfoglalkoztatási program

NMI, majd MNM (2-2 kulturális közfoglalkoztatott biztosítása teremőri, nyilvántartási és online fejlesztési feladatokra)

2 fő bére 1 évre járulékokkal

Kb. 3 000 000 Ft

Támogatók: Városgazda (1 fő teremőr decembertől), KÖKI Terminál (kiállítóterem)

 

Egyedi ellenőrzési feladatok
Múzeumi nyilvántartások állása, változásai (összesítések)

Kiállítótermi ügyelet nyilvántartása, a Múzeumsarok felügyelete

Előadások, szabadtéri programok, megnyitók, csoport és látogatószáma, adminisztrációja

Fodorné
Kölcsönzések nyilvántartása, adatai Szegediné
Összesített látogatói nyilvántartások (kizárólag kiállítások, külső adatok bekérése is) Fodorné, Pápai
Múzeumpedagógiai programok adminisztrációja Rozgonyi
Leltárba vett eszközök, raktárak, kiállítótermek állapota Szegediné
Árusított kiadványok nyilvántartása, dologi kiadások figyelemmel kísérése Bene A., Balogh Attiláné
Kötelező statisztikák: Múzeumi – Fodorné, Könyvtári – Pápai

Múzeumpedagógiai statisztika (TÁMOP fenntartási jelentések január és június, statisztika)

Fodorné, Heilauf, Rozgonyi, Pápai
Minisztériumi Szakfelügyelői látogatás – múzeumpedagógia

(anyagok előkészítése, bemutatása)

május

 

Szakmai továbbképzések
Takarító beiskolázása az esti gimnázium befejezésére – a munkatársak vállalták a beiskolázott korrepetálását – sikeres érettségi
Művészettörténész – Photoshop tanfolyamra beiskolázás, a tanf. sikeres elvégzése

 

GYŰJTEMÉNYI EGYSÉGEK:

törzsgyűjtemények

 

dokumentumtárak (kerületi és pedagógiai – kisnyomtatvány, plakát, térkép, iratanyag, meghívók, periodikák stb.) + videó és hangkazetta; tárgyi gyűjtemény (kis és nagyméretű; pedagógiai, kerületi; életmód jellegű – néprajzi jellegű; textil, bútor, játék különgyűjtemény); archív könyvgyűjtemény (elsősorban pedagógiai és kerületi kiadványok); archív, történeti értékű fotók (kerületi); digitális archívum (eredeti, csak digitálisan készült dokumentumok, fotók, film és hanganyagok)
segédgyűjtemények helytörténeti segédkönyvtár; adattár (települési és pedagógiai); adattári fotók
letétbe helyezett anyagok képzőművészeti, repüléstörténeti

 

MŰKÖDÉSI HELYSZÍNEK, KARBANTARTÁS, TECHNIKAI FELTÉTELEK

A gyűjtemény saját működési helyszínei

Főépület, Múzeumsarok, Havanna kiállítóhely és Múzeumpedagógiai foglalkoztató, külső nagyraktár, külső átmeneti raktár; KÖKI kiállítóhely, Baross utcai képzőművészeti raktár, Pavilon Galéria

ebből 4 helyszínen biztosítottuk a rendelettel előírt nyitva tartást és szakmai ügyeletet

9 különböző épület

 

Kihelyezett programok, kiállítások  34 helyszínen
Anyaggyűjtés külső helyszíneken: kutatás, anyaggyűjtés, fotózások Min. 50 alk.
2016-ben elvégzett raktárrendezési feladatok a saját működési helyeken:

A nagyraktár (Üllői út) anyagának átmozgatása ablakcsere miatt,a csere után teljes takarítás és a raktári rend visszaállítása

A raktárrendezéshez szükséges szállítások szervezése, lebonyolítása.

Könyvtárrendezés (Keményné, közfogl.)

 

ősz, tél

(Szegediné, Varga)

 

folyamatos

Kiállítóhelyi bútorzat/installáció bontása és építése (Szegediné, Varga, közfogl.) március-május, augusztus
Karbantartási feladatok: beázások, helyiségek karbantartásának figyelemmel kísérése, javíttatása, riasztók távfelügyeletének megoldása, ellenőrzése, kódok és kulcsok figyelemmel kísérése, közüzemi órák átírása, fűnyírás a villakertben Szegediné, Varga
Informatikai beszerzések:

új, bővített szerver, 4 kis számítógép asztali gépek kiváltására, 2 monitor, 2 projektor,

informatikai kábel a villába a rendszerkiépítéséhez

Varga, Adrigán
Kossuth téri kiállítótér karbantartása

kiállítások cseréjekor, beázások kárainak javítása, riasztó és képernyő szerelés

Szegediné, Varga, Adrigán

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

határozatlan időre kinevezett, teljes állású munkatárs 7,75 szakmai, 2 adminisztratív álláshelyen

(6 fő felsőfokú – 5 egyetemi, 1 főiskolai végzettséggel, 4 fő középfokú végzettséggel)

9, 75 fő
részmunkaidős megbízási szerződéssel:

1 takarító, 1 segítő (múzeumpedagógiai kisegítő –TÁMOP pályázat külső helyszínein)

2 fő
Kulturális közfoglalkoztatott egész évre 2 fő
Közfoglalkoztatott egész évre 1 fő
Munkatársi állomány
Heilauf Zsuzsanna múzeumvezető
Szegediné Mucsi Eleonóra gyűjteménykezelő, kiállítás építő, műtárgyvédelmi felelős (műszaki feladatok koordinálása, szervezése és végrehajtása)
Várnainé Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus/nyelvi lektor
Fodorné Nagy Veronika adattáros/ történész muzeológus (adattár, kiállítások, múzeumpedagógia)
Pápai Tamás könyvtáros/történész/fotós (könyvtár, kerületi fotózások, múzeumpedagógiai nyilvántartások, helytörténeti kutatások)
Szabó Zsófia művészettörténész (képzőművészeti gyűjtemény kezelése, meghívók, plakátok tervezése)
Kemény Tiborné gyűjteménykezelő (tárgyi nyilvántartások, raktárrendezések, digitalizálás, tárgyfotózás)
Balogh Attiláné adminisztrátor (iktatási, munkaügyi és pénzügyi adminisztrációs feladatok, saját kiadványok és bizományosi ügyek nyilvántartása, kezelése)
Varga Tamás informatikus (ellátja az egész KBKHI rendszergazdai feladatait, a kiállítások kivitelezésében, raktárrendezésben közreműködik, online felületeket fejleszt)
Bene Andrásné

év végén nyugdíjba ment

adminisztrátor
megbízási
Varga Mária takarító – helyiségek takarítása, múzeumpedagógiai segítő
Nagy Katalin múzeumpedagógiai segítő