A pestszentlőrinci Tű utcai villa építtetője: Wiener Artúr

 

Wiener Artúr épületfa- és tüzelőanyag nagykereskedő ugyan cégét hivatalosan 1937-ben jegyeztette be, már korábban is fakereskedőként szerepelt. Üzlete az V. (ma XIII.) kerületi Csanády utca 11. alatt működött. [1]

1902. február 24-én született a boszniai Gorazdában. Apja, Wiener Alajos (1874–1945) a XX. század elején Boszniában szolgált, katonai számtiszt, magyar királyi honvédszázados volt.[2] Artúr a gimnáziumi tanulmányai első évét 1912-ben a budapesti evangélikus főgimnáziumban kezdte meg, majd a pécsi ciszterci római katolikus főgimnáziumban fejezte be.[3] 1935. február 24-én vette feleségül az elvált Ladomerszky Rozália Anna Máriát, aki ekkor férje hitére, az izraelita vallásra tért, majd a zsidótörvények miatt 1938-ban ismét római katolikus lett.[4]

1938-ban családjával Pestszentlőrincre a Kaesz Gyula által tervezett villájába – akkori címzés szerint Gyöngyvirág u. 36/38, később Gyöngyvirág u. 38/b, ma Tű u. 2. – költözött.[5] 1945 nyarán új fakereskedő vállalkozást alapított Hortai, Wiener és Társa néven,[6] 1946-ban pedig hárman együttesen átvették a tüzelőkereskedelemmel foglalkozó Luger Camillo és Társa Rt.-t is.[7] 1950-ben már Budapesten, a Falk Miksa utcában lakott.[8]

Pápai Tamás László

2017. november 8.

 

 

[1] Központi Értesítő, 1937. augusztus 26. 712. o.(arcanum.hu)

[2] Budapest V. kerületi házassági anyakönyv, 100/1945. (familysearch.org/macse.hu)

[3] A Budapesti Ág. Hitv. Evang. Főgimnázium értesítője az 1912/1913-ik iskolai évről. Szerk: Rátz László. Budapest, 1913. 125. o. és A Ciszterci Rend Pécsi Róm. Kath. Főgimnáziumának értesítője az 1912/13-ik iskolai évről. Szerk: Buzássy Ábel. Pécs, 1913. 80. o. (hungaricana.hu)

[4] Budapest V. kerületi házassági anyakönyv, 116/1935. (familysearch.org/macse.hu)

[5] Az épületet Dianovczky János kőművesmester, illetve Rubán Béla vállalkozó építette fel.

Építési engedélyek nyilvántartása 1937–1938, 553/1937. (Tomory Lajos Múzeum), Tér és Forma, 1938. 12. sz. 340-341. o. és A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora, 1939. május. 479. o. (hungaricana.hu)

[6] Központi Értesítő, 1945.október 11. 83. o.(arcanum.hu)

[7] Központi Értesítő, 1946. november 14. 1080–1081. o. (arcaum.hu)

[8] Budapesti távbeszélőnévsor, 1950. december. 503. o. (hungaricana.hu)