Gyűjteményeink

Gyűjteményünk főbb részei: tárgyi gyűjtemény, dokumentum- és fotótár, könyvtár. A gyűjtemény törzsanyagát elsősorban XX. századi, kisebb részben XIX. századvégi tárgyak, fotók, dokumentumok alkotják.

  • Oktatástörténeti gyűjtemény

    Feltöltés alatt...

  • Dokumentumtár

    Számos eseményről, lakóhelyünk történetét meghatározó személyről, intézményről, szervezetről emlékeznek meg a fotók mellett a dokumentumtár iratai, nyomtatványai.

  • Fotótár

    A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény felkarolja a XIX. század és XX. század helyi fényképhagyatékát, és feldolgozza a kollektív emlékezet számára.

    A intézmény egyik legfontosabb gyűjteménye a több ezer darabot számláló fotóarchívum. A fényképarchívum gyarapodását elsősorban a szisztematikus egy-egy témához kapcsolódó gyűjtés és a helyi hivatalos szervek által rendelkezésre bocsátott anyagok segítik elő.

    A legkorábbi darabjait a képeslapok adják, melyek külön gyűjteményt alkotnak és a XIX. század végéről és a XX. század elejéről származnak. A korai fényképek egy részének őrizzük eredeti üvegnegatívjait, egy része reprodukció formájában található. A második világháború utáni képek jelentős részét az eseménytörténeti fotók adják, amelyek a helyi újságban, a Peremvárosban jelentek meg. Korábban a településnek nem volt képes újságja, így a két világháború közötti időszakból nagyrészt magánszemélyek által készített fotókkal rendelkezünk. A Peremváros képarchívuma - 1960-as évek és 1989 között - került be a gyűjteménybe.

    A rendszerváltás után az eseményképek a helyi lap, a Városkép szerkesztőségétől, és az önkormányzat hivatásos fotósaitól érkeztek. A Városkép szerkesztőségétől kapott anyag részben papíralapú, részben digitális formában a gyűjteményben kutatható.

    A fényképek digitális archívumát folyamatosan bővítjük.

  • Adattár

    Törvény írja elő adattár létesítését minden közgyűjtemény számára. A PHGY adattára két nagy csoportra oszlik: az általános és a helytörténeti adattárra. Az általános adattáron belül találhatók az oktatásra, közlekedésre, egészségügyre, iparra, kereskedelemre vonatkozó anyagok, kéziratok, visszaemlékezések, fotók.

    A helytörténeti adattáron belül kifejezetten a kerület múltjára vonatkozó anyagok találhatók, témánként szétválogatva, mint a település múltja, oktatás, közlekedés, sport, kultúra stb.

    Az adattárban elsősorban kéziratokat, visszaemlékezéseket, az egyes tárgyakról, személyektől/-ről szerzett értesüléseket, a gyűjteményt érintő pályázatokat, dokumentumokat őrzünk.

  • Könyvtár

    A PHGY könyvtára két nagy részre oszlik és e két rész a gyűjtemény két fő kutatási területét támogatja, vagyis a nevében is szereplő pedagógiát és helytörténetet. A helytörténeti könyvek anyagából a könyvár mellett a kutatómunka megkönnyítését segítő kézi könyvári anyagot is elkülönítettünk. Főként XIX-XX. századi könyveket őrzünk, de van néhány korábbi kiadású mű is.

    A helytörténeti könyvgyűjteményt értelemszerűen XX. századi, annak is inkább a második feléből való könyvek alkotják. Jelentős számban a PHGY saját kiadványai, de a kerülethez kötődő művészek műveit is gyűjtjük. A legnagyobb (szó szerint és átvitt értelemben is) kincsünk a 2011-ben beszerzett, a település egykori birtokosának, Szemere Miklós családjának történetét feldolgozó francia nyelvű munka az 1910-ből (Les Szemere descendants du conquérant Huba).

    Ide sorolható, de külön van kezelve és elhelyezve a sajtótár, melybe a kerületben kiadott újságok kerülnek a múlt század első felétől, s a jelenben folyamatosan bővül (az 1948 előtti helyi sajtó mikrofilmjei digitálisan is megtekinthetők).

    A pedagógia könyvállomány képezi a gyűjtemény nagyobb részét, melyben megtalálhatóak az elemi, illetve általános és középiskolákban egykor használt tankönyvek, tanítási segédletek a második világháború előttről, és utánról, valamint sokféle egykori pedagógiai folyóirat számai.

    A múzeumi kiállításokhoz hátteret, tárgyi emlékezést szolgálandó, gyűjtjük a különböző korok jellemző könyveit, melyek akkor nem hiányozhattak egyetlen család, s jelenleg egy enteriőr polcáról sem.


  • Térképtár

    A településünk története szempontjából különösen nagy jelentőséggel bíró, egyedi bejegyzéseket tartalmazó közel 100 darabból álló eredeti térképanyag (települési, parcellázási térképek) legkorábbi darabja egy 1835-ös térképlap. A települési térképek egyedi, kéziratos bejegyzései sok olyan információt hordoznak, mely szemléletes bemutatása a településtörténet egy-egy fejezetének (pl. kulturális- és közintézmények, fejlesztések stb.).  A budapesti térképek katalógusa alapján egyértelmű, hogy a kiválogatott térképek többségükben egyediek, más közgyűjteményekben nem találhatóak meg.

  • Plakáttár

    A több ezer tételből álló tárat többségében 1950 utáni, XVIII. kerülethez köthető anyag alkotja. A gyűjteményben elsősorban oktatási tárgyú, ezen felül kerületi intézmények, szórakozóhelyek, mozik plakátjai mellett több kereskedelmi reklám, ismeretterjesztő és politikai plakát található.

  • Játékgyűjtemény

    Feltöltés alatt...

  • Textiltár

    Feltöltés alatt...

  • Hang- és videótár

    Feltöltés alatt...

  • Új szerzeményeink

    Feltöltés alatt...