Somogyi László – Széky Endre

SOMOGYI LÁSZLÓ

(Dobóruszka, 1921 – Budapest, 1993) katolikus pap

1935-ben szentelték katolikus pappá. 1940-ben került a Szent László templomba, a pestszentlőrinci Állami lakótelepre. Nyugdíjazásáig ebben a templomban szolgált. Az Állami lakótelep a mostani Havanna lakótelep helyén volt. A telepen sokan nagy szegénységben éltek.  “Laci bácsit” mindenki tisztelte és szerette. Bármikor fordulhattak hozzá hívei. Mindig mosolygott, számtalan embernek segített jó szóval, sokszor pénzzel is.

Amikor az Állami telepet lebontották, nagy szerepe volt abban, hogy a két  templom: a katolikus és az unitárius megmenekült. Ma is áll mindkettő a Havanna lakótelepen. Az új lakók között is hamar elterjedt Laci bácsi híre. Ő lett kerületünk első díszpolgára 1990-ben. 2008-ban avatták szobrát, melyen mindig van friss virág. A Szent László templomban emlékszobát alakítottak ki tiszteletére.

Tudtad-e hogy…

[widgetkit id=1389]

SZÉKY ENDRE

(Gerjen, 1899 – Budapest, 1988) református lelkész

 Református papi családból származott. 1917-től dolgozott segédlelkészként Soroksárpéterin (a későbbi Pestszentimrén), majd őt választották az önálló Soroksárpéteri Református Egyházközösség első lelkészének. Ő a templomépítő: 1927-ben avathatta fel a község első, református templomát. Csodálatos közösséget teremtett, együtt kultúrházat, öregek otthonát építettek. Széky Endre énekkart vezetett, színi előadásokat is szervezett.

A fiatalokkal a cserkészcsapatban foglalkozott. Pestszentimre képviselőtestületébe is beválasztották, lelkészként jogi doktorátust tett. A világháború végigsöpört Pestszentimrén. Minden romba dőlt. Széky Endre nagy lendülettel kezdett hozzá a világháborúban súlyosan megsérült református templom újjáépítéséhez. 1946-ban egy ideiglenesnek szánt fatemplomot avathattak (ez egyszerű raktár épület volt). Az új kőtemplom csak 1966-ban épülhetett fel.  1970-ben vonult nyugdíjba.

1989 óta a Pestszentimre történetét kutató történeti társaság viseli nevét. (dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság)

Mellszobrát 2001-ben avatták fel Pestszentimrén.

Tudtad-e hogy…

[widgetkit id=1391]