Iskoláknak

A Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény saját muzeális anyagára építve az általános iskolás korosztály számára háromféle, a pedagógiai programokban szereplő tananyagok elsajátítását segítő foglalkozás-sorozatot dolgozott ki az „Élet a régi-új lakótelepeken” című kiállításhoz. A program kidolgozásában a PIHGY gyűjteményi munkatársai mellett szaktanácsadók, munkaközösség-vezetők, illetve az érintett iskolák egyes pedagógusai is közreműködtek.

A „Körülöttünk forog a világ” 6 alkalmas múzeumióra-sorozaton a 6-7. osztályos tanulók a kiállítás megtekintése mellett játékos foglalkoztató füzetek, fénykép- és dokumentummásolatok, illetve eredeti tárgyak segítségével ismerkedhetnek meg a helytörténeti gyűjtemény munkájával, a múzeum szerepével, a helytörténeti kutatás és a múlt tárgyainak, mint forrásoknak a fontosságával. Nyomozunk fotón, térképészkedünk, sőt még oklevelet is olvasunk egy kis segítséggel. A diákcsoportokkal közösen tervezünk és készítünk tablókiállítást pl. iskolájuk névadójáról.

A „Körülöttünk forog a világ – Élet a lakótelepeken” című tematikus foglalkozások keretében 10-féle programból lehet választani. A tematikus foglalkozásokat 3-8. osztályos diákcsoportoknak ajánljuk.
A „Körülöttünk forog a világ – Élet a lakótelepeken – Másképp” speciális múzeumi foglalkozásokon pedig a speciális igényű (fogyatékkal élő) tanulók számára kínálunk 10-féle programot. Kiállítótermünk és a foglalkoztató egyaránt akadálymentes.
A diákok számos érdekességgel ismerkedhetnek meg. Megelevenedik a telepek története (pl. saját készítésű makettek révén), a régi játékok világa, az oktatás története és eszközei. Régi ruhadarabokat és ezek használatát, a nyakkendőkötés fortélyait, a szövés-fonás, a mosás-vasalás tárgyi emlékeit, eszközeit is megismerhetik, kipróbálhatják. Megszólaltatunk gramofont, szalagos magnót. Kalandozhatnak a szórakozás egyéb formái, tárgyai mellett a konyha világában is: a tartósítástól a fűszertörésen át a habverésig.

A „Körülöttünk forog a világ” program célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét kulturális örökségünk anyagi és szellemi megóvására, a kulturális identitás erősítése mellett környezettudatos szemléletre és egészséges életmódra való nevelés fontosságát hangsúlyozza a vizuális kultúra, a kreativitás fejlesztésével, egyéni gyökerek, emlékek felidézésével, szórakoztató ismeretszerzéssel.

A „Körülöttünk forog a világ” program tematikája a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület és az életpálya-építési kompetenciaterület fejlesztését is célozza. Az órák tartalmának összeállításánál a NAT Ember és társadalom műveltségterületre előírt fejlesztési feladatokból indulunk ki.
A hangsúlyt az ismeretszerzés forrásai és módszerei, illetve a térben-időben való tájékozódás mellett olyan tartalmi kulcselemekre tesszük, mint a lakóhely múltjával, kulturális és természeti értékeivel, a helyi hagyományokkal való megismerkedés, néhány jól látható jelenség tanulmányozása és értelmezése, változásának nyomon követése, a főbb társadalmi csoportok és kisebbségek kultúrája és látásmódja közötti különbözőségek feltérképezése. Lehetőséget adunk egyes feladatok önálló vagy kiscsoportos feldolgozására, az egyéni tapasztalatok átadásán keresztül való tanulásra, illetve a szerzett információk gyakorlatban való felhasználására is.

A kerületi intézmények számára a foglalkozások ingyenesek.
Kiállítótermünk és a foglalkoztató mérete egy időpontban csak egy osztály (max. 35 fő) fogadását teszi lehetővé!

„Körülöttünk forog a világ” múzeumióra-sorozat

(6 múzeumi óra 6.-7. osztályosoknak)
osztálylétszám: max. 35 fő

Csoportos és egyéni feladatmegoldás, játékos ismerkedés a gyűjtemények, források világával.

6, egyenként 90 perces, egymásra épülő múzeumi órán vehet részt az osztály egy tanév alatt. Az egyes foglalkozások több modulból állnak. Előzetes egyeztetéssel mód van arra, hogy a modulok számát csökkentve az első 4 alkalommal rövidebb programot válasszon a kísérő tanár. Mivel a program első 4 órája két helyiségben, osztott csoportokkal (max. 2 x 8-17 fő) zajlik, ezért a foglalkozás rövidítése úgy lehetséges, hogy mindkét órából kiveszünk modulokat.

Az utolsó két órán 5-6 fős csoportokban (makett építés, tablótervezés) dolgoznak a diákok, ezeket nem érdemes rövidíteni!

A múzeumióra-sorozaton felhasznált írott és képi források elsősorban kerületünk történetéhez kapcsolódnak, más településekről érkező csoportoknál a források biztosításához szükséges a pedagógus segítsége.

„Körülöttünk forog a világ – Élet a lakótelepeken”

10-féle tematikus foglalkozás
(Osztálylétszám: max. 35 fő)

A tematikus foglalkozásokon osztálylétszámtól függően két csoportban, forgószínpadszerűen ismerkedhetnek meg a diákok számtalan érdekes eszközzel, az energiatakarékossággal (az elektromosság előtti világgal), sokféle kreatív feladatban vehetnek részt. A foglalkozásokon régi eszközök nevei, ritkán használt kifejezések is kézzelfoghatóvá válnak, a diákok komplexen használhatják különböző tanórákon megszerzett ismereteiket.
Az egyes foglalkozásai modulokból állnak össze. Ha az osztály még korábban nem járt a kiállításon, akkor a kiállítással való játékos ismerkedést ajánljuk az egyik helyszín 1-2 modulja helyett. Egyes modulok többféle foglalkozáson is előfordulhatnak. Ha a csoport már részt vett korábban olyan foglalkozáson, melyen valamelyik modul szerepelt, azt természetesen előzetes egyeztetés után kicseréljük.
A foglalkozásoknál megadtunk ajánlott korosztályt. A csoport bejelentkezésénél mindenképpen szükségünk van az osztály nevére és létszámára a csoportbontások, illetve az anyag előkészítése miatt.
Foglalkozásaink általában 2×45 percesek. A kézműves jellegű foglalkozások elhúzódhatnak, a diákok általában szívesen dolgoznak tovább. Mivel a program két helyiségben csoportcserével zajlik, ezért a foglalkozás rövidítése úgy lehetséges, hogy mindkét helyszínen kiveszünk modulokat a programból.