Múzeumpedagógia

A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény majd két évtizede – a helyi adottságokhoz és lehetőségekhez igazodva hol gyorsabb, hol lassúbb lépésekben – igyekszik nyilvánosságra hozni és a legszélesebb körben, óvodástól nyugdíjasig mindenkivel megismertetni a több mint 100 éve önálló település lakóinak egykori és közelmúltbeli életét, a magyar történelmi múlt sorsfordító korszakait.

A TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR „Múzeumok Mindenkinek program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázat révén lelkes munkatársaink nagy segítséget kaptak felemelő, de a korábbi pénzhiány miatt gyakran csak töredékesen megvalósuló munkájukhoz.
A 2010-ben elnyert 7 millió 450 ezer forint lehetőséget adott arra, hogy a 2010/2011-es tanévben öt kerületi iskolával együttműködve megvalósítsuk a „Körülöttünk forog a világ – Összefogással múltunk értékeinek megismertetéséért” című, a nagy múzeumok színvonalát idéző múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot.

A programban a Bókay Árpád Általános Iskola, az Eötvös Loránd Általános Iskola, a Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola, a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és a XVIII. kerületi SOFI vettek részt.
Az elmúlt 10 hónapban szervezett mintegy 100 foglalkozáson közel 1000 diák ismerkedhetett meg a helytörténettel, a régmúlttal.

A gyűjtemény munkatársai korábban is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy kiállításaikhoz élményszerű múzeumi foglalkozásokat kínáljanak minden korosztály számára. Eddig az aktuális kiállításhoz általában egyfajta, egyetlen alkalomra szóló programot állítottunk össze, bár azt sok esetben a programra jelentkező diákcsoport életkorának, esetleges speciális igényeinek figyelembe vételével tartalmában, hosszában módosítottuk, finomra hangoltuk. A most megvalósuló fejlesztés révén többféle tevékenység, egymáshoz illeszkedő modulok, foglalkoztató füzetek stb. kidolgozására és megvalósítására nyílt lehetőség.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki többet akar tudni lakóhelye közeli és távolabbi múltjáról, illetve fontosnak tartja hagyományaink megismerését és ápolását.