Mayerné Lendváry Mária

A BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET TEMPLOMTÖRTÉNETI CSOPORTJA

 

A Budapesti Városvédő Egyesület templomtörténeti csoportja 1988 óta foglalkozik a budapesti templomok történetével. A csoport tagjaként megtiszteltetés volt számomra, hogy a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény megkeresett és meghívott a 2009. november 11-én szervezett helytörténeti nap előadásaira. Értékes előadásokat hallgathattam meg, különösen fontos volt ez számomra, mivel jelenleg a XVIII. kerület templomaival foglalkozunk.

2002 óta 60-70 oldalas kiadványokban dolgozzuk fel kerületenként a templomok történetét.  Eddig kilenc kiadványunk készült el. A történelmi egyházak minden hívő számára nyitott templomairól állítottunk össze az épület rövid történetét, leírását bemutató füzetet, fényképekkel illusztrálva. Ennek a munkának érdekében meg kell ismernünk az adott kerület régmúltját, keletkezésének idejét, körülményeit. Úgy gondoltam, jó alkalom erre a kerület lokálpatriótáinak, és Pestszentlőrinc története kutatóinak és munkásságuknak megismerése. A városháza zsúfolásig megtelt előadótermében érdekfeszítő és szemléletes képet kaptunk a helytörténeti kutatásokról. Mindez segíti most kezdődő munkánkat, időben és térben könnyebb lesz elhelyezni az épített értékek közül a számunkra legfontosabbakat, a kerületi templomokat.

A délutáni előadássorozat után műhelybeszélgetések következtek, több témakörben gyűltünk össze. Az egyházi intézményekkel foglalkozó asztalt kerestem, sajnos kevesen érdeklődtek a téma iránt. Mindössze négyen beszélgettünk mintegy órán keresztül, de ezt nagyon hasznosnak tartottam. Reményt keltő volt, hogy a megjelent templomok (és egyházak) képviselői ilyen pozitívan állnak a mi elképzeléseinkhez. Talán a többi érdekelt is megértéssel fogad majd minket, ha sok teendőjük mellett kis időt kérünk tőlük, hogy mutassák meg templomukat, és segítsenek a felmerült kérdések megválaszolásában irodalom ajánlásával vagy a környék ismerőjének segítségül hívásával. A téma egyébként sem állt távol beszélgetőtársaimtól, mindhárman szándékoznak saját templomukról hasonló (részletesebb) kiadványt készíteni (egyikük már el is készítette). Érdekes volt az itt megismert gyülekezetek értékeinek számbavételénél az a tény, hogy előző kiadványainkban már feldolgozott néhány templom berendezési tárgyai a későbbiekben itt nyertek elhelyezést. Ezeknek az adatoknak is örömmel helyt adunk az általunk összegyűjtöttek között.

Készülő többnyelvű kerületi kiadványunkat minden olyan érdeklődőnek ajánljuk, aki fogékony közvetlen környezete történeti és építészeti értékei iránt, illetve az egyházközösséghez tartozó hívőknek, hogy jobban megismerjék templomuk építésének történetét.