Kovács Márk

A XVIII. KERÜLETI PEDAGÓGIAI ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI TÉMÁJÚ KIÁLLÍTÁSAI

(2001-2009)

 

A XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény nemrégiben, 2006-ban ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. De az a veszély fenyegetett, hogy a kerek évforduló méltó megünneplésére nem lesz lehetőségünk. Ebben az évtizedben ugyanis egyre nehezedő feltételek között dolgoztunk. A PIHGY épületében lévő kiállítótermet be kellett zárni 2006-ban.

Annak ellenére, hogy évről-évre számtalan lehetőség merült fel a kiállítóterem megfelelő pótlására, csak 2009-ben rendeződött ez a kérdés végre hosszú távra. Reményeink szerint 2010 elején végre megnyílhat a Szent Lőrinc sétány 2. alatti helytörténeti kiállítóterem.

Dr. Schmidt Jánosné nyomdokain számtalan módot találtunk kiállításaink bemutatására, szerencsére ebben a kerület művelődési intézményei, iskolái, civil szervezetei remek partnernek bizonyultak. Kihelyezett és folyamatosan kölcsönzött tablókiállításaink mellett hagyományos – eredeti muzeális anyaggal kiegészített – kiállításainknak is sikerült, ha csak rövid időre is helyet találni. Önálló kiállítások mellett számtalan esetben kölcsönöztünk anyagot kerületi intézményeknek: pl. iskolák évfordulós kiállításaira vagy a Pestszentimrei Közösségi Ház helytörténeti témájú tárlataira. Installációs eszközök, egy-egy muzeális emléktől egészen teljes tematikus kiállítási anyagig terjedően. Létre hoztunk egy sokak számára elérhető helytörténeti „tárlatot” a PIHGY honlapján.

Az alábbi felsorolásban az új évezredben, 2001 és 2009 közötti időszakban összeállított helytörténeti kiállításainkat ismertetjük, rendezőként a kiállítás koncepciójában, szervezőmunkájában legnagyobb szerepet betöltő kollégát jelölve meg. Nem kerültek be a felsorolásba a vendégkiállítások (pl. Szent Imre) és a témájában a helytörténetet csak érintőek (pl. Deák Ferenc). Nem szerepelnek itt nagysikerű, játék-, illetve más, muzeális emlékanyagunkra alapozott, de nem helytörténeti jellegű kiállításaink.

 

Pestszentlőrinc története Nagy Budapest kialakításáig (tabló): A kiállítás egészen az őskortól kezdődően rengeteg térképpel, képpel tekinti át a településrész történetét egészen 1950-ig, amikor Pestszentlőrinc Pestszentimrével együtt Budapest XVIII. kerületévé vált. A kiállítás, melyet dr. Schmidt Jánosné rendezett, 2009 végéig volt folyamatosan látható a PIHGY lépcsőházában.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc központi és XVIII. kerületi eseményei (tabló): 1956 45. évfordulójára, 2001-ben készített kiállítást dr. Schmidt Jánosné rendezte. Az anyag az országos események mellett főleg a helyi történésekre koncentrált, és napi pontossággal tárta azokat a látogató elé. A korabeli fotók mellett különösen jelentős az a képsorozat, mely az egyes kerületi helyszínek jelenkori fotóival segíti az érdeklődőket a tájékozódásban.

Szent Lőrinc anno 1903 (időszaki): Ebben az évben avatták fel Szemere Miklós Lövöldéjét és adták át a Bókay Általános Iskolát is. Ezeknek az intézményeknek a tiszteletére korabeli képeslapok,  tudósítások a Kispest–Szt. Lőrinczi Friss Újság 1903-as számaiból, száz éves használati tárgyak, ruhaviseletek bemutatásával próbálta felidézni a gyűjtemény elődeink életkörülményeit dr. Schmidt Jánosné rendezésében, 2003-ban.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre óvodahálózatának kialakulása (időszaki): Az Eszterlánc Óvoda frissen felavatott óvodatörténeti kiállítóterme ezzel a témával nyitotta meg kapuit 2003 őszén; anyagát Mezeyné Bakóczay Hedvig óvodai szaktanácsadó gyűjtötte össze. Az óvodák története mellett a látogató korabeli gyermekjátékokkal, dokumentumokkal, kiadványokkal is megismerkedhetett.

SOÁ: A lőrinci zsidóság története (tabló): A kiállítás dr. Schmidt Jánosné rendezésében a XIX. század végétől 1945-ig követte figyelemmel a Pestszentlőrincre költöző, itt otthonra találó, a társadalmi életbe beilleszkedő, és abban komoly szerepet vállaló, majd a második világháború idején gettókba zárt és nagy részben elpusztított helyi zsidó közösség sorsát.

 

15 éves az önkormányzat (tabló): 1990 októberében ült össze az első rendszerváltás utáni képviselőtestület, a korábbi tanácsot felváltotta az önkormányzat. Ennek az intézménynek a 15 évét mutatta be Heilauf Zsuzsa rendezésében a 2006. január 16-án, a Városháza Galériában megnyílt emlékkiállítás korabeli plakátok, kiadványok, dokumentumok és számos fénykép segítségével.

Kondor Béla, a polihisztor (tabló): A sokoldalú tehetségű, 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal jutalmazott Kondor Béla villanyszerelőből lett grafikus és költő. Változatos pályáját mutatta be dr. Schmidt Jánosné 2006-ban; azt az életutat, melynek első állomása Pestszentlőrinc volt.

 

Két magyar Gavallér Lőrincen (tabló): A XVIII. kerület két telepe is (Miklóstelep, Szemeretelep) egyazon család tagjaitól kapták nevüket. Egyikük a vagyon megszerzéséről, másikuk annak elvesztéséről vált híressé. Egyvalamiben mégis hasonlítottak: mindketten szívesen adakoztak közösségi célokra. 2006-ban, születésének 150. évfordulójára emlékezve a legendás Szemere Miklósról, és annak örököséről, Gáspár nevű unokatestvérének fiáról, Szemere Istvánról és Lőrinchez kötődő tevékenységükről készült kiállítás Heilauf Zsuzsa rendezésében.

Nemes Bókay Árpád (tabló): 2006-ban, születésének 150. évfordulójára készült emlékkiállítás a budapesti egyetem orvosprofesszorának tiszteletére. Bókay Árpád nevét ma is számos közterület, intézmény viseli, érdemes volt tehát megismertetni a helyi lakosokkal életét, kerületi kötődését. A kiállítást Heilauf Zsuzsa állította össze. Az anyagot orvostörténeti sorozatunk későbbi kiállításaihoz hasonlóan a Semmelweis Egyetemen is bemutattuk.

Múltunk 1948-1956 (időszaki): Az öt évvel korábbi, 1956-os tablókiállítást 2006-ban tárgyakkal bővítette ki dr. Schmidt Jánosné. A kiállítás témája is szélesedett: a forradalom és szabadságharc eseményei mellett az 1950-es évek hétköznapjaiba is bepillantást nyerhettek az érdeklődők.

Így látták…Egykor és most (időszaki és tabló változatban is): 2007-ben a helytörténeti vetélkedőre beérkezett kerületi diákfotókból készített anyagunk mellé olyan fotótörténeti kiállítást állítottunk össze, mely a XVIII. kerületben és elődtelepülésein vagy az egykor itt élőkről készültek, felidézve a kerületi profi és amatőr fotósok műtermeit, munkaeszközeit. A kiállítást rendezte Heilauf Zsuzsa.

 

Üdvözlet Pestszentlőrinc-Pestszentimréről (tabló): A 2007-es szeptemberi kerületi szabadtéri nagyrendezvényeken bemutatott kiállítást Heilauf Zsuzsa állította össze. Az 1945 előtti helyi képeslapok óriásváltozatai a két település kialakulásának, fejlődésének jellegzetes építészeti emlékeit villantották fel.

 

Dr. Krepuska Géza élete (tabló): 2007-ben állította össze Heilauf Zsuzsa. Több híres orvos is élt a kerületben, egyikük a lőrinci kötődésű Krepuska Géza volt, akit a modern fülgyógyászat megteremtőjeként ismer az orvostudomány. Emellett a szőlészetben is komoly sikereket ért el: új fajtákat honosított meg pestszentimrei birtokán. A képanyag különlegessége, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárban őrzött üvegnegatívokról készült másolatok korábban még nem kerültek nagyközönség elé.

 

Egy humanista orvos, Dr. Zsebők Zoltán (tabló): A Kossuth-díjjal jutalmazott orvosprofesszor születésének 100. évfordulójára emlékezett a Helytörténeti Gyűjtemény 2008-ban. Zsebők Zoltán a Radiológiai Klinika igazgatója és a hazai radiológia kiemelkedő személyisége, egyetemi tanára volt. Pestszentlőrinc is sokat köszönhet neki: ő indította újra a helyi egészségügyet a második világháború után. A nagysikerű kiállítást dr. Schmidt Jánosné állította össze.

 

Szent Lőrinc (tabló): Pestszentlőrinc névadójának életéről, a vele kapcsolatos legendákról, a világban megtalálható emlékéről, a magyarországi Lőrinc nevet viselő településekről készült 2007-ben Heilauf Zsuzsa rendezésében kiállítás, melyben Pestszentlőrinc rövid története is helyet kap.

 

„Becsengettek” – A pestszentimrei oktatás 110 éve (időszaki és tabló változatban is): 1898-ban vette kezdetét az alapfokú oktatás a mai Pestszentimre területén. Napjainkban öt iskola biztosítja a 6-14 éves gyerekek számára a tanulás lehetőségét. Az ő múltjukkal és jelenükkel foglalkozott a kiállítás, melyet Feitl Írisz rendezett.

 

Az Állami lakóteleptől a Havannáig (időszaki és tabló változatban is): Pestszentlőrinc legtöbb lakót befogadó telepe volt az 1921-ben életre hívott Állami lakótelep, amelyet 1939-ben már kilencezren nevezhettek otthonuknak. Az 1970-es évek nagy panelépítési programja miatt a lakótelepet lebontották, és helyére a kubai fővárosról elnevezett új városrész került. A változásokról és a helyiek életéről szóló kiállítást Heilauf Zsuzsa rendezte 2008-ban.

 

Fedák Sári, egy primadonna Pestszentlőrincen (időszaki és tabló változatban is): A 20. század első harmadának egyik legismertebb színésznője volt Fedák Sári, aki szerepein kívül Molnár Ferenccel kötött házasságával és más kapcsolataival is a rivaldafénybe került. 1929-ben költözött Pestszentlőrincre megözvegyült édesanyjához, hogy csaknem egy évtizedig lakjon itt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Születésének 130. évfordulójára a Feitl Írisz rendezte kiállítással emlékeztünk.

A rendszerváltás kerületi lapjai (tabló): Szegediné Mucsi Eleonóra már évek óta kezeli a helytörténeti gyűjtemény sajtóanyagát. 2009 őszén a PIK-ben nyíló évfordulós kiállításhoz a gyűjtemény nemcsak a 15 éves az önkormányzat című kiállításhoz gyűjtött több száz fotó és dokumentummásolat digitalizált anyagát bocsátotta rendelkezésre, kollégánk egy teljes sajtókörképet is összeállított.

Pusztától a parkvárosig (tabló): A 2010-es hármas jubileumi év beharangozására 2009 őszén Heilauf Zsuzsa állított össze egy tablókiállítást, amely a település történetének egészét tekinti át a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva egészen napjainkig.