Heilauf Zsuzsanna

A PIHGY JUBILEUMI HELYTÖRTÉNETI PROGRAMJAI

 

A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény fontos feladatának tekinti, hogy a hármas évforduló kapcsán minél több diákkal, felnőttel megismertesse településünk, Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetének főbb momentumait, erősítse a lokálpatriotizmust, segítse múltunk és közvetlen környezetünk megismerését.

A PIHGY már 2009 őszétől többféle programot, kiadványt kínál az évfordulókkal kapcsolatban.

Megvalósult és tervezett kiállítások:

 

Pusztától-Parkvárosig vándorkiállítás

2009 szeptemberének három hétvégéjén, a kerületi nagyrendezvényeken, a közeledő hármas évforduló jegyében került sor a Pusztától a parkvárosig címet viselő, 15 tablóból álló, lakóhelyünk történetét sok-sok képpel összefoglaló kiállítás szabadtéri bemutatójára.

A kiállítás november elején vándorútra indult az általános iskolák számára meghirdetett helytörténeti vetélkedő részeként. 1-1 hétig eredeti formájában. Anyagát A3-as tabló- vagy digitális formátumban is az iskolák rendelkezésére bocsátottuk. A kiállításhoz általános iskolások számára több korosztályra bontott játékos feladatlapot készítettünk, a pedagógiai intézet munkaközösség-vezetőinek és a Csontváry iskola tanárainak tanácsait figyelembe véve. 2009 novembere és 2010 áprilisa között 11 iskolában, a kerületi Szabó Ervin Könyvtárban, illetve Imrén a PIK-ben látják vendégül a tárlatot.

Múzeum-sarok kiállítóterem, Szent Lőrinc sétány 2.

Sok éves várakozás után végre hosszabb távra biztosít a kerületi önkormányzat a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény számára kiállítótermet a Szent Lőrinc sétány 2-ben. Itt tematikus, illetve a település történetét átfogó, sok élményelemet tartalmazó, látványos kiállításokat, a korábbi évek gyakorlatára támaszkodva a kiállításokhoz kapcsolódó játékos, interaktív múzeumi órákat tervezünk. Látogatóbarát nyitva tartás és kihelyezett kutatószolgálat várja majd az érdeklődőket.

Terveink szerint, amennyiben a helyiség műszaki feltételei lehetővé teszik, február 4-én csütörtökön 16 órakor kerül sor az ünnepélyes megnyitóra.

Nyitó kiállításaink: Fedák Sári, a primadonna (a Színháztörténeti Múzeum anyagával kiegészítve), ami 2009-ben csak másfél hétig volt látható a kerületben, „Az én városom” rajzpályázat alkotásai (az alsó tagozatos munkaközösség szervezésében) a pályázat ünnepélyes díjkiosztójával.

További tervezett kiállítások 2010-ben:

Településünk régi térképeken (az eredeti térképek restaurálására idén nyertünk pályázatot az NKA-nál) makettekkel, sok érdekességgel interaktívvá téve az anyagot. A két kisebb helyiségben tablókiállításokat, vendégkiállításokat tervezünk, a térkép kiállítással párhuzamosan a lajosmizsei vasút évfordulós kiállítását szeretnénk bemutatni. Lehetőséget kívánunk adni a kerületi munkaközösségek helytörténeti pályázataira beérkezett művek bemutatására is.

Tavasszal adjuk be a pályázatot az új, átfogó, interaktív, izgalmas és költséges látványelemekkel színesített településtörténeti kiállítás megvalósítására, ezt a jövő év második felében szeretnénk megnyitni.

 

Vetélkedők, programok:

 

A PIHGY az általános iskolásoknak írt ki jubileumi helytörténeti vetélkedőt. Most zajlik az osztályközösségek fordulója, melynek feladata, hogy az osztályok megtekintsék a Pusztától a Parkvárosig című kiállítást, kitöltsék és visszaküldjék a PIHGY-be a játékos totót. Ezt a fordulót a 3-4., 5-6. és a 7-8. évfolyamoknak hirdettük meg. Plusz pontokat úgy tud szerezni egy-egy osztályközösség, ha a kerületben 2009. október 10. és 2010. május 1. között rendezett városismereti, helytörténeti kiállításokon, programokon való (akár egyéni, akár csoportos) részvételről igazolást hoz.

Az eddigi jelentkezések alapján 2000 feladatlapot fogunk összesen kiküldeni.

Az egyéni vagy kiscsoportos fordulón téli és kora tavaszi fotók készítésével lehet indulni.  A XVIII. kerület épületeiről, közterületeiről 5-5 digitális, jó felbontású fotót várunk csoportonként vagy egyénenként. Az értékelés két kategóriában történik, a téma érdekessége és a kompozíció minősége alapján. 2010. április 2-ig kell a képeket beadni.

A 4.- 8. osztályosoknak kiírt C. fordulót a 4. osztályosok a Kassa Utcai Általános Iskola és az Alsós munkaközösség hagyományos környezeti vetélkedőjén való részvétellel április 15-én tudják majd teljesíteni. A felső tagozatosok esetében a C. fordulóra, illetve a vetélkedő lezárására egy napon, terveink szerint a Kandó téri Általános Iskolában és közös szervezésben május elején kerül sor. Ezt a rendezvényt szeretnénk összevonni a szép hagyományokkal rendelkező „Múltidéző” vetélkedősorozat zárónapjával, mely a PIHGY felsős munkacsoportjának programja.

A jubileumi alkalomra a helytörténet-helyismeretben legintenzívebben és legeredményesebben résztvevő iskolának vándorkupát kívánunk készíteni és átadni.

Közreműködünk a Pedagógiai Intézet munkaközösségeinek helytörténeti jellegű vetélkedőiben, versenyeiben. Ezek nagyrészt a „Múltidéző” programhoz kapcsolódnak.

A Keresd a nőt! című helytörténeti vetélkedőben, melyet minden játékos kedvű érdeklődőnek hirdetett meg a Nők a XVIII. Kerületért Alapítvány és a Kondor Béla Közösségi Ház szintén  közreműködünk. A háromfordulós helytörténeti vetélkedőt – korhatár nélkül – ajánljuk civil szervezeteknek, vállalkozó kedvű csapatoknak és magánszemélyeknek. A vetélkedő témája a településünk történetében fontos szerepet játszó nők bemutatása. I. és II. forduló feladatait a Városképben és a www.pihgy.hu (már nem élő honlap)  honlapon is közzétették a szervezők. A III. fordulóra 2010 februárjában kerül majd sor a Kondor Béla Közösségi Házban.

A helytörténeti vetélkedők védnöke: Dr. Mester László polgármester

Az évfordulóhoz kapcsolódó, tervezett kiadványok:

 

Levéltári forrásgyűjtemény

 

A PIHGY és a Budapesti Fővárosi Levéltár együttműködésével 2010 első negyedében fog megjelenni két éves kutatómunka eredményeként a Dokumentumok Pestszentlőrinc és Pestszentimre történetéhez 1949-ig című kötet.

Budapest Főváros Levéltára a PIHGY közreműködésével és a XVIII. kerület finanszírozásával állítja össze a Budapest Történetének Forrásai – Kerületek, Városrészek c. sorozatába illeszkedő és az abban eddig megjelent kötetek (Kispest, Újpest) mintáját követő dokumentumkötetet a XVIII. kerület elődtelepüléseinek a Budapesthez csatolást megelőző önálló települési múltjáról. A kötet szerkesztője Sipos András, közreműködő kutatók a BFL és a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai.

A kötetet többségében eddig nem publikált dokumentumokból állították össze. Ezenkívül tartalmazza a település történetének kronológiáját, a helyi közigazgatás legfontosabb tisztségviselőinek jegyzékét, a fejlődés legfőbb számszerű mutatóit feltáró statisztikai táblázatokat, a helyi sajtóorgánumok jegyzékét, a település történetének válogatott bibliográfiáját. A dokumentumokat a fejlődés fő tendenciáit összefoglaló tanulmány vezeti be.

 

Képeskönyv

 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre képes történelme című kötet megjelenését 2010 közepére tervezzük.

A kiadvánnyal az a célunk, hogy a bemutatott képanyag vizuális élményével és információtartalmával segítse az iskolai oktatást, a helytörténeti ismeretek, a kulturális örökség védelmét.

A könyv a kezdetektől a 2010-es ünnepségsorozatig öleli fel a XVIII. kerület és elődtelepülései történetét. A mintát a fényképalbumok, illetve a Nemzeti Múzeum Fotótárának több kiadványa (pl. Fénnyel írott történelem) szolgáltatják. A 30×30-as alakú, 220 oldalas képeskönyvben fejezetenként egy-két oldalas, a korszakot összefoglaló bevezetők, az ezeket követő képek mindegyikéhez 5-6 mondatos magyarázó szövegek (mini esszék) készülnek. A képek közé (múzeumi) tárgyak, kisnyomtatványok, térképek, újságok fotói is kerülhetnek, ha azt egy-egy téma megkívánja.

Időrendben és fejezetekre osztva, a korszakok arányait településünk életében tiszteletben tartva együtt jelenne meg Pestszentlőrinc-Pestszentimre története. Tervezett mellékletek: időrendi áttekintés, életrajzi válogatás, névmutató, képek jegyzéke. A kiadvány előkészítését már megkezdtük. Az egy éves kutatás során a gyűjtemény munkatársai több közgyűjtemény anyagát, illetve a helytörténeti gyűjtemény saját anyagát tekintették át. Továbbra is számítunk fotókra magánszemélyektől, a kerületi magángyűjtőktől, civil szervezetektől. Úgy tervezzük, hogy az új kiállítóhelyen folyamatosan lehetőséget biztosítunk magánszemélyek számára a digitalizálásra.

Már működik a PIHGY új helytörténeti honlapja, amit folyamatosan fejlesztünk. Reményeink szerint minden hozzánk forduló számára tudunk majd segítséget nyújtani a jubileum méltó megünnepléséhez.