Középiskolai kiállítás

Középiskolai kiállítást nyit a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény a Múzeumsarokban, amihez szinte már a hagyományoknak megfelelően az egykori kerületi diákok segítségét kéri. Aki tehát bármilyen tárgyi emlékkel, fényképekkel, tankönyvekkel, esetleg osztálynaplóval vagy bizonyítvánnyal rendelkezik, eljuttathatja azt a Gyűjtemény munkatársaihoz. A középiskolai oktatás Pestszentlőrincen 1934-ben indult egy kereskedelmi iskola alapításával, melyet előbb gróf Károlyi Sándorról, majd Rudas Lászlóról neveztek el. Jelenleg az iskola Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola néven ismert.

A gimnáziumi oktatás sem tekint vissza hosszabb múltra, az csak az 1936/37-es tanévben kezdődött, történetesen a Gyöngyvirág utca 7-9 szám alatt, a Tündérkertben. A már kezdetekkor is szűkösnek bizonyuló villa helyett új helyet kellett keresni. A választás Wlassics utcai elemi iskola kétemeletes ingatlanjára esett. Itt 10 éven keresztül működött az iskola. Akkoriban a gimnáziumok nyolc évfolyammal működtek.

Időközben megváltoztatták a közoktatási rendszert, ezért a nyolcosztályos gimnázium négyosztályosra változott, és beköltözött a megszüntetett polgári iskola Kossuth téri épületébe. A gimnázium több névváltozás után 1951-ben vette fel a Steinmetz Miklós Gimnázium nevet.

Az 1962-ben a Kassa utcai iskolában beinduló Dolgozók Gimnáziuma tíz évi után ugyancsak a Kossuth térre költözött. Ma is ott működik Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja néven.

Az 1980-as évek közepétől lényeges változások következtek be a kerületi oktatásban. Egymás után kezdték meg működésüket a középiskolák és gimnáziumok. 1986-ban iratkozhattak be az első diákok a Karinthy Frigyes Kéttannyelvű Gimnáziumba. Nem sokkal később a közelben épült a műszaki érdeklődésűek számára a Pogány Frigyes Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium. 1991-ben indult a Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola gimnáziumi tagozata.

A sor aztán tovább folytatódott. Tavaly nyitotta meg kapuit a kerület első egyházi iskolája, a Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium. Ez utóbbi a Steinmetzből Hunyadi Mátyás Gimnáziummá váló intézményből nőtt ki.

 

KrK, Pápai Tamás László