“1914;1944”

SORSFORDULÓK TELEPÜLÉSÜNKÖN

Pestszentlőrinc – Pestszentimre a történelem viharában

 

2014.03.20-ig mutatkozott be a Városháza Galériában az első és második világháborút helyi szempontból feldolgozó kiállítás, melynek anyagát a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai állították össze.

Témánk a nagy történelmi sorsfordulók helyi megélése. A 100 éve kitörő első világháború és a tragikus 1944-es esztendő, mely végigsöpört településünkön, számos nyomot hagyott maga után. Ezek összegyűjtésére és közzétételére vállalkozott a gyűjtemény.

Szerencsésnek mondható, hogy mindkét korszakról születtek már korábban helyi tanulmányok, kiadványok. Külön szeretnénk kiemelni Wimmerth Béla katolikus plébános írásait, melyek szinte visszarepítenek minket az 1910-es évek második felének Pestszentlőrincére, a háborús hátországba.

Hogyan látta, élte meg az első és második világháborút Pestszentlőrinc és Pestszentimre polgára? Mi történt a helyi zsidósággal? Milyen emlékművek, utcanevek őrzik a háborúk emlékét? Hogyan söpört végig a front 1944-ben a két településen? Ki volt Steinmetz Miklós? Mi lett a lőrinci templom harangjával 1914-ben? Hol gyártottak helyben Junkers repülőgépeket? Melyik helyi gyár kísérletezett helikopter és tank prototípusokkal? Ki volt a háború festője? Hol volt Marxfalva? Ezekre a kérdésekre és még számos másra kaphat választ az érdeklődő a tablókon, illetve a gyűjtemény honlapján.

A kiállítás anyaga, a használt szakirodalom, illetve a közeljövőben még számos további érdekesség lesz elérhető a gyűjtemény honlapján (az időszaki kiállítások menüpont alatt). De a tablók alján található QR-kód is az erre a célra kialakított felületre navigálja az érdeklődőket.

A 3 részből álló tablósorozat a kerület több pontján lesz részben együtt, részben önállóan látható ebben az évben Pestszentlőrincen és Pestszentimrén. A két, 2014-es anyag mellett a gyűjtemény korábbi vezetője, Dr. Schmidt Jánosné által összeállított SOÁ (megsemmisülés) című – a lőrinci zsidóság történetét feldolgozó tablósort is többször kiállítják majd, utóbbi legközelebb áprilisban, a Lőrinci Nagykönyvtárban lesz látogatható. Az 1914-es tablósorozat több szabadtéri rendezvényen mutatkozik be májusban.

 

A Városháza Galériában a kiállítást Kucsák László alpolgármester köszöntője után Debreczeni-Droppán Béla a Honismereti Szövetség országos elnöke nyitotta meg, majd a Karinthy Frigyes Gimnázium 9. osztályos diákjai és tanáruk, Tóth Bálint segítségével csoportos formában, a kiállításon szereplő információk, adatok összegyűjtésével dolgoztuk fel az anyagot. Erre nem véletlenül került sor, terveink szerint a kiállítás egyben a Honismereti Szövetség által szervezett, az 1914-es évfordulóhoz kapcsolódó országos középiskolai vetélkedő nyitánya, első eleme.

FELHASZNÁLT IRODALOM:

Pestszentlőrinc krónikája. Szerk. Téglás Tivadar, Bp., 1996.

Pándy Tamás – Dr. Téglás Tivadar – dr. Téglás Tivadarné: Helytörténeti olvasókönyv Pestszentlőrinc-Pestszentimre iskolái számára. Bp., 1998

Az Állami-lakóteleptől a Havanna-lakótelepig. Fejezetek Pestszentlőrinc történetéből. Budapest, 2002.

Tekes Sándorné Zsebők Nelli: Ez volt a múlt. 1944. november – 1945. július. A II. világháború áldozatai Pestszentlőrinc-Pestszentimre. Budapest, 2005.

Hajdú Ferenc: Dr. Lipták Pál szerepe a XVIII. kerület kialakulásában és a haditechnikai fejlesztésekben. In: Mérlegen a múlt. Írások Budapest XVIII. kerületének történetéből. Bp. 2010.

Grünvald Mária: Pestszentlőrinc három polgármestere. In: Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjáról. Bp., 1996.

Baki József: Adalékok Steinmetz Miklós halálának körülményeiről. (Néhány kérdőjel Litteráti-Loótz Gyula: Hadinapló feljegyzéseivel és Gosztonyi Péternek írt levelével kapcsolatban.) In: Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjáról II. Bp., 1998.

Téglás Tivadarné: Pestszentlőrinc az I. világháborúban. In: Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc-Pestszentimre múltjáról III. Bp., 2002.

Téglás Tivadar: Ganztelep-Ganzkertváros története. Bp., 2009.

Frank Gabriella: A lőrinci zsidóság története. Bp., 2004.

Pestszentlőrinc, Kispest, Pestszentimre. Bp., 1937.

Pándy Tamás: „100 éves falu a városban” – Pestszentimre. Bp., 1998.

Pándy Tamás: Pestszentlőrinc önállósági küzdelme a XX. században. Bp., 2005.

Magyar kódex. Magyarok a 20. században. 6. Magyarország művelődéstörténete 1918-2000. Bp., 2001.

Ungváry Krisztián: Magyarország a második világháborúban. Bp., 2010.

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma, Budapest, 1998.

Nagyváradi Sándor – M. Szabó Miklós – Winkler László: Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből. Bp., 1986.

Magyarország a második világháborúban. Szerk: Romsics Ignác. Bp., 2011.

Ég és Föld – Polgári repülés Budapest 18. kerületében. Szerk: Heilauf Zsuzsa. Bp., 2013.

Élet a régi Magyarországon. Szerk: Gyurgyák János, Környei Anikó, Saly Noémi. Bp., 2004.

Magyarország története képekben I. A dualizmus kora. Szerk. Gyurgyák János. Bp., 2008.

Magyarország története képekben II. A két világháború között. Szerk. Gyurgyák János. Bp., 2008.

Dombrády Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Bp., 2003.

Kovács Vilmos: A magyar hadiipar helyzete az osztrák-magyar monarchia integrált hadiiparában. In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője 95-104.

Kovács Vilmos: „Inkább egy vödör veríték a harctéren, / mint egy csepp vér a harcmezőn” – Gyakorlóterek és kiképzés a hátországban az első világháború idején U. o. 283-290.

Laky Dezső: Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai Bp., 1923

Winkler László: Repülőgépgyártás a Pestszentlőrinci Ipartelepek R. T. vállalkozás keretében 1942-44-ben. In: Haditechnika, 1988.

Wimmerth Béla visszaemlékezései.