NKA

Nemzeti Kulturális Alap

Szakmai beszámoló
„Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen”
című kiállítás és
a Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen című kiadvány

Pályázati Azonosító: 3506/01789

A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei 3506/01789 pályázati azonosító számmal megjelölt támogatásban részesült a „Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen” című kiállítás megrendezésére, a kiállításhoz kapcsolódó füzet megjelentetésére és a múzeumpedagógiai programok megvalósítására. A 350.000 Ft-os támogatást részben a kiállítási installáció, részben a kiadvány, illetve a kiállításhoz kapcsolódó nyomdaköltségekre használtuk fel.
A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei keretén belül működő Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény részben ebből a forrásból valósította meg a „Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen” című kiállítást a BTM-ben, és jelentette meg a Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen című kiadványt.
Az időszaki kiállítás 2012. szeptember 28. – 2013. január 13. a Budapesti Történeti Múzeumban volt látogatható.
A kiállításnak köszönhetően, több éves szervezés után először nyílt lehetőségünk önálló időszaki kiállítással bemutatni a XVIII. kerületet és gyűjteményünk anyagát a fővárosi és külföldi közönségnek.

A kiállítás

A nagy érdeklődésre tekintettel az először 2009-ben megrendezett Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen című tárlatot elevenítettük fel a XVIII. kerületen kívül, Budai Várban. A kiállítás – kiegészülve az új kutatási eredményekkel – a Budapesti Történeti Múzeum Metszettár kiállítóhelyén volt látható. Célunk a település és gyűjteményünk bemutatása volt, egy nemzetközileg elismert primadonna, Fedák Sári személyén keresztül.
A kiállítás több közgyűjtemény együttműködésével valósult meg; a helyet a Budapesti Történeti Múzeum adta, Fedák Sári személyes és fellépő tárgyait az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kölcsönözte. A tárlatra kölcsönzött tárgyakat a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tára is.
A kiállítás 3 nagyobb tematikus egységből állt: bevezetésként – a fővárosi és külföldi látogatók igényeihez és előzetes ismereteihez igazodva – Pestszentlőrinc-Pestszentimre és a gyűjtemény történetét mutattuk be. Ezt a XX. század színházi miliője, és Fedák Sári életének fontos mozzanatai követték. Itt kerültek bemutatásra a színésznő színpadi kellékei és koktélruhája, illetve a kultuszát érzékeltető sztárfotók és a fényképész műterem, eredeti fényképezőgéppel, műtermi lámpával és retusállvánnyal.
Az utolsó rész mutatta be Fedák Sári és Pestszentlőrinc kapcsolatát. Eredeti tárgyak, fotók, idézetek és levelei által érzékeltettük a rövid, de rendkívül aktív településen való tartózkodását. 2010 és 2012 folyamán bukkantunk az egykori villa lebontásából származó berendezési tárgyakra és nyílászárókra régi pestszentlőrinci családok házaiban. A tárlat befejező része erre helyezte a hangsúlyt.
Interaktív elemként jelent meg a kiállításon a fényképész műterem, ahol a látogatók beöltözhettek Fedák színházi jelmezeinek másolatába és a festővászon előtt, a műteremben fotózkodhattak. A tárlatvezetés alkalmával a látogatók megismerhették egy korabeli gramofon működését, és beletekinthettek a Fedák Sári filmjeiből és a róla készült felvételekről szóló összeállításba.
Tekintettel a külföldi látogatókra, készítettünk egy- a kiállítás teljes szöveganyagát tartalmazó – angol nyelvű vezetőt. A bevezető tablókat és a tárgyfeliratokat kétnyelvű kivitelezésben állítottuk elő. Ezen kívül a látogatók számára készült angol és magyar nyelvű leporelló, a Fedák-villát ábrázoló képeslap és kiállítási füzet is.

Kapcsolódó kiadvány

Az először 2009-ben a XVIII. kerületben bemutatott „ Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen” című kiállításhoz készült füzet a nagy érdeklődésre tekintettel hamar elfogyott. A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumának segítségével 2012 őszén újra megjelenhetett.
A kiállítás megnyitójára készült el a Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási füzetei sorozat 7. átdolgozott, új kutatási eredményekkel kiegészített kiállítási ismertetője „ Fedák Sári a primadonna Pestszentlőrincen” címmel. A füzet rövid ismeretterjesztő jellegű tanulmányt tartalmaz a kiállítás anyagaival, képeinek egy részével kiegészítve. A szövegek rövidek, közérthetőek, kifejezetten a nagyközönség, az iskolás korosztály, érdeklődő felnőttek és nyugdíjasok számára készültek.
A színháztörténeti ismertetőt Fedák Sári rövid életrajza, majd pestszentlőrinci pályafutásának története követi. A füzetben helyet kaptak az új kutatási eredmények is: az 1938-ban lebontott Fedák villából előkerült nyílászárók és berendezési tárgyak bemutatása. A füzethez a kiállítás időtartama alatt a BTM múzeumi boltjában, a továbbiakban a helytörténeti gyűjtemény irodáiban és kiállítóhelyén, illetve a szabadtéri rendezvényeken juthatnak az érdeklődők.

A kiállítás hasznosulása

Sajtó, népszerűsítés

A „ Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen” című kiállítás népszerűsítésére több fórumot is felhasználtunk.
Már a tárlat megnyitása előtt plakátokat helyeztünk ki a Várban és a kerület több pontján, és a BTM-mel együttműködve a sajtón keresztül tájékoztattuk a lakosságot a kiállítás előtt és a megnyitás után sajtóanyagot adtunk ki.
A legjelentősebb helyi lap, a Városkép 2012. szeptember 26-i számában jelent meg a kiállítás beharangozója. Az újság következő hónapokban is több cikket közölt; az október 10-i és a december 5-i számokban. A kiállításról a következő lapok adtak tudósítást: a Neue Zeitung 2012. november 23-i, a Szuperinfo 2012. december 6-i száma, a 168óra 2013. január 3-i, a Népszabadság 2013. január 7-i, illetve a Városunk és a Régió januári lapszámai.
Ezen kívül a helyi televíziós csatorna (TV18) 2012. október 4-i adásában adott interjút kiállítás egyik rendezője, illetve a kiállítást bemutató beszélgetést műsorra tűzte a Katolikus Rádió, ez az Akvarell című műsor 2012. október 29-i adásában hangzott el. (Pesti mesék- Fedák Sári Pestszentlőrincen)
Az világháló segítségével is igyekeztük népszerűsíteni a kiállítást, melyről a legfontosabb információkat feltettük a hivatalos kerületi honlapra (www.bp18.hu) és a saját internetes oldalunkra is (muzeum18ker.hu). A kiállítás megjelent a Budapesti Történeti Múzeum honlapján, a museum.hu (2012.10.01., 2012.12.08.), a Népszabadság Online (http://www.nol.hu, 2013.01.08), és a 168óra Online (http://www.168ora.hu/, 2013.01.07.) weblapokon.

Látogatószám

Az időszaki kiállítást 2012. szeptember 28.-2013. január 13. között 13.609 fő tekintette meg, ami kiemelkedő a helytörténeti gyűjtemény történetében. A látogatók egy részét általános iskolás diákok alkották, akiknek tárlatvezetést, és különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartottunk.

Bevétel

Tekintettel arra, hogy kiállítást a Budapesti Történeti Múzeum fogadta be, nem származott jegybevételünk a kiállításból. A kiadványból származó bevételünk 3000 Ft volt.

Egyéb programok

Szabadegyetemi előadássorozat a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában
(2012. november 14.)

A Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen című kiállításhoz kapcsolódva a helytörténeti gyűjtemény megkeresésére és felkérésére 2012. november 14-én 17 órakor tartotta meg dr. Feitl István (főigazgató-helyettes, PTI) a Fedák Sári perei című előadását.

Szakmai nap (2012. december 10.)
A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma 2012. december 10-én szakmai napot hirdetett, amelyen a múzeumi és társszakmák dolgozói ingyenesen tekinthették meg többek közt a Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen című kiállítást és a BTM új állandó kiállítását. A programon a kiállítás rendezői tartottak tárlatvezetést.

Gyűjteményvezetői értekezlet (2013. január 7.)
A Budapesti Történeti Múzeum meghívására több éves kihagyás után a fővárosi helytörténeti gyűjtemények vezetői megbeszélésen vettek részt a múzeumban. A programon a kiállítás rendezői szakmai tárlatvezetésen mutatták be a Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen című tárlatot.
Pedagógiai program
XVIII. kerületi iskolai csoportok a Budapesti Történeti Múzeumban

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény, a Budapesti Történeti Múzeum és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány összefogásával 2012 novemberében és decemberében 11 kerületi általános iskola közel 691 tanulója vett részt komplex múzeumpedagógiai foglalkozásokon a Vármúzeumban.

A program apropója az volt, hogy a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény először szerepelt önálló tárlattal a Vármúzeumban. A Budapesti Történeti Múzeum nemcsak helyet és segítséget adott a kiállítás megrendezéséhez, a két intézmény között olyan együttműködési szerződés született, melynek eredményeként a kerületi iskolai csoportok ezt a számukra összeállított programot kedvezményesen vehették igénybe (30 % kedvezménnyel a normál múzeumpedagógiai programhoz képest) a kiállítás ideje alatt. A három részből álló forgószínpadszerű foglalkozás lehetőséget adott arra, hogy egy egész busznyi gyerekcsoportot fogadni tudjon a múzeum.

A másfél órás múzeumpedagógiai programot a BTM és a helytörténeti gyűjtemény munkatársai állították össze, és ők is vezették a három részből álló foglalkozásokat (R. Kiss Gabriella, Berhidai Magdolna, Feitl Írisz, Heilauf Zsuzsanna). Ezeken a diákok megismerhették a budai várpalota fennmaradt emlékeit, bepillanthattak a középkori életmód egyes részleteibe, illetve a 20. század híres színésznője, a lőrinci villatulajdonos, Fedák Sári életmódjába.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványa támogatta a kezdeményezést. Pályázatot írt ki az iskolák számára, így biztosítva a jelentkezők számára mind az utazás, mind a foglalkozás még fennmaradó költségeit. A pályázat gyors kiírásának és elbírálásának eredményeként az iskolai csoportok már november elejétől ellátogathattak a Vármúzeumba.

A program megvalósításának időpontjai: 2012.11.09. (Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola), 2012.11.13. (Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola), 2012.11.14. (Kandó Téri Általános Iskola), 2012.11.15. (Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium), 2012.11.20-21. (Eötvös Loránd Általános Iskola, Bókay Árpád Általános Iskola), 2012.11.22. (Ady Endre Általános Iskola), 2012.11.23. (Kassa Utcai Általános Iskola), 2012.11.27. (Kassa Utcai Általános Iskola, Gulner Gyula Általános Iskola), 2012.11.28. (Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola), 2012.11.29. (Kondor Béla Általános Iskola), 2012.12.01. (Brassó Utcai Általános Iskolában), 2012.12.14. (Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium)