ALFA

Szakmai beszámoló – ALFA pályázat

A Pedagógiai és helytörténeti Gyűjtemény új állandó kiállításának megvalósítása

Az új állandó kiállítás címe:
„200 év emlékei” – Pillanatképek Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből
– „Tomory-terem” Oktatástörténetünk múltjából

Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2010 nyarán sikeresen szerepelt az ALFA-pályázaton. Összesen 7,2 millió Ft-os támogatás állt rendelkezésünkre az új állandó kiállítás létrehozására. A 2010-es jubileumi települési évfordulók (100-80-60) megünneplésének fontos eleme teljesült így. Az ALFA programban megvalósuló múzeumi modernizációs stratégia keretében, a muzeális intézmények szakmai munkájának és infrastrukturális fejlesztésének támogatása révén a szakmai követelményeknek és a látogatói igényeknek megfelelő kialakítású új állandó kiállítás jöhetett létre. Ezt megelőzően nem volt Budapest XVIII. kerületének és a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteménynek állandó kiállítása, amely átfogó képet adott volna a kerület múltjáról.
A tárlat a kerület centrumában, a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény Szent Lőrinc sétányon található kiállítótermében kapott helyet. A helyiség fenntartásának költségeit Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata 5 évre vállalta.
Új állandó kiállításunk hiánypótló. A XVIII. kerület eddig megfelelő kiállítóhely híján nem tudott pályázni, amíg 2010-ben meg nem nyílt a „Múzeumsarok”.
A támogatásból akadálymentesítettük a bejáratot, a műtárgyvédelem szempontjait is szem előtt tartva részben átalakítottuk a kiállítóteret, megoldottuk a teljes kiállítótér légkondicionálását, korszerűsítettük a világítást. A kiállítótér és előtér teljesen új bútorzatot kapott, és 4 digitális felületet is kialakítottunk (projektor, digitális képkeretek). Az enteriőrök mellett elkészültek a makettek is. A kiállítás anyagának több nagyméretű, illetve értékes darabját restauráltattuk: két teljes női öltözetet, két egykori szertárszekrényt, iskolai tablókat.

A kiállítás Budapest XVIII. kerülete vázlatos története mellett betekintést ad az alapítás óta a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény törzsanyagának számító, többségében helyi vonatkozású oktatástörténeti anyagba. A Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai a pályázathoz csatolt és általuk kidolgozott forgatókönyvet ás látványtervet szem előtt tartva valósították meg a kiállítást: egyrészt a település közelmúltbeli hétköznapjaira koncentráltunk, amely a helyi közönség számára érdekes lehet, a kiállítás megjelenését tekintve pedig egyszerre használtuk a hagyományos és a korszerű múzeumi prezentáció eszköztárát. (Különféle látványelemek: nagyméretű képek, makettek, enteriőrök, üzletportálokat idéző kirakatok, belső vitrinvilágítások, interaktív felületek /pl. kihúzható térképlapok, fiókok/, digitális képkeretek segítségével.)
Az oktatási anyagot is részben enteriőrszerűen, ugyanakkor interaktív eszközöket használva mutatjuk be (iskolai tábla, tanterem sarok, melybe a látogató beülhet stb.). Ugyanis a korszerű múzeumi célkitűzések mellett a vizuális kultúra fejlesztését is fontosnak tartjuk.
A „látogatóbarát szemlélet”-re figyelve igyekeztünk a közönség számára fenntartott tereket a lehetőségekhez képest tágassá tenni, így megnagyobbítottuk, áthelyeztük a bejáratot, megnagyobbítottuk az átvezető ajtónyílásokat, és az enteriőrök kialakításánál is ügyeltünk a mozgástérre.

A kiállítás

A XVIII. kerület két településrészének, Pestszentlőrincnek és Pestszentimrének XIX-XX. századi településtörténete, illetve a gyűjtemény jelentős részét alkotó oktatási anyag interaktív, életmód elemekkel színesített, élményelemekkel való bemutatása valósult meg.
Az első teremben látható a „200 év emlékei” című kiállítás, amely a kerület és elődtelepüléseinek történetét mutatja be a látogatóknak. A kiállítás képek, dokumentumok, tárgyi emlékek, makettek és modellek mellett térképeken mutatja be az elmúlt 150 év egy-egy pillanatát, a térség fejlődésének egy-egy állomását, melynek eredményeként a néhány száz fős majorsági központokból önálló települések, majd a főváros egyik kerülete jött létre.
Az egykori birtokosok, híres villatulajdonosok felidézése mellett a település fejlődését elősegítő vasútvonalakat, a XX. század első felében önálló nagy községgé fejlődő Pestszentimrét és az 1936-ban megyei várossá váló Pestszentlőrincet is megismerhetik az érdeklődők. A két település lakóinak többsége az iparból élt, ezért is jelennek meg a fontosabb gyárak, üzemek. A XX. század közepétől a főváros részeként tovább fejlődő kerületben működik Magyarország legfontosabb közforgalmi repülőtere, így kiállítottunk a repülőtérhez és a magyar légiforgalmi vállalathoz köthető tárgyakat, dokumentumokat is.
Az átjáróban elhelyezett felújított gimnáziumi szertárszekrény látványraktárként funkcionál. Itt oktatástörténeti emlékeket tekinthetnek meg a látogatók: a vitrinekbe az iskolai élet számos emléke, eszközök, használati tárgyak, könyvek mellett a délutáni szakkörök, szabadidős programok kellékei, a tanításhoz és a gyermekkor világához kapcsolódó tematikus együttesek kerültek.
A Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény alapítójának emlékére Tomory-teremként elnevezett második kiállítóteremben az iskolai tantermek hangulata elevenedik meg. A falakon pedig a gyűjtemény nagyméretű, elemi iskolai szemléltető és ismeretterjesztő plakátjaiból, dokumentumaiból látható néhány. A látogatók kipróbálhatják az iskolapadot, iskolaköpenyt húzhatnak, megcsodálhatják a szertárak gazdagságát. Tomory Lajos emlékét egykori használati tárgyai, iratai elevenítik meg.

A kiállítást Heilauf Zsuzsanna rendezte, a grafikai és látványmunkákat Varga Csaba végezte, megvalósításában a gyűjtemény minden munkatársa részt vett.
A kiállítás kivitelezése:
Heilauf Zsuzsanna, Feitl Írisz, Kovács Márk, Nagy Vera, Pápai Tamás – kép és anyagválogatás, szövegek, digitalizálás, vitrinrendezés
Szegediné Mucsi Eleonóra – kiállítás kivitelezés A-Z-ig, szállítás, tárgyak rögzítése, koordináció, kép és anyagválogatás
Varga Tamás – informatikai, audiovizuális munkák, kiállítás kivitelezés
Horváth Jánosné – anyag előkészítés, válogatás, tisztítás
Kágerné Juhász Andrea – textilrestaurátor
Szalaváry Miklós – papírrestaurátor
Knízner Asztalos Kft – vitrinek, portálok, asztalos munkák, restaurálás
Mellorn Audio Bt (Maróti Gábor) – világítás, elektromos munkák, vasút modell
Perfect Lines Kft – nyomdai kivitelezés
Makai Gábor – házszámjegyzék másolat
Szegedi Sándor, Szegediné Mucsi Eleonóra, Varga Tamás – gipszkarton falak, festés
További közreműködők: Frank Gabriella, Ritterné Pajor Csilla, Bene Andrásné, Varga Mária
A kiállítás anyaga:
XVIII. Kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény
Kölcsönzők, segítők, tanácsadók:
Textilmúzeum, Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény, Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény – Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Érseki Levéltár – Kalocsa, Kiss György István, Kaján Imre, a Kuszenda család leszármazottai, a Maróti család, Pintácsi Andrásné, dr. Schmidt Jánosné, Torma Imre, Wilkuna Osmo, Zaka Lajos, Zsille Péter.
A bemutatott repülőgépeket Pál Gábor magángyűjteményéből kaptuk.

A május 6-án tartott hivatalos megnyitón – melyen 140 ember vett részt – köszöntőt mondott Ughy Attila polgármester, országgyűlési képviselő, a kiállítást Dr. Vígh Annamária a NEFMI Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetője nyitotta meg. Beszédet mondott Csomó Tamás, a XVIII. kerület alpolgármestere, Frank Gabriella, a PIHGY igazgatója és Heilauf Zsuzsanna gyűjteményvezető.

A kiállítás hasznosulása

Az állandó kiállítás 2011. május 6. óta látogatható keddtől szombatig 14.00 és 18.00 között. A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján bármilyen időpontban képzett szakember fogadja. Az általános nyitva tartást úgy alakította ki a PIHGY, hogy az egyéni látogatók és az általában délelőtt tárlatvezetésre és múzeumpedagógiai foglalkozásra érkező iskolai csoportok ne zavarják egymást. A látogatási időben is folyamatosan biztosítják a szakmai ügyeletet, mert az érdeklődők gyakran fordulnak hozzájuk helytörténeti kérdésekben, hoznak anyagot.

A kiállítást az elmúlt 4 hónapban több mint 500-an látták. Igény szerint tárlatvezetést is tartottunk. Fogadtunk egy középiskolai és négy általános iskolás csoportot is.
Az iskolai és a gyűjteményi (utóbbi 1 hónapos) nyári szünet miatt a kiállítás inkább az őszi hónapoktól fog igazán hasznosulni, ekkor szervezzük majd folyamatosan a csoportokat.

Sajtó, népszerűsítés

Az új állandó kiállítás népszerűsítéséhez több fórumot is felhasználtunk.
Már a tárlat megnyitása előtt tájékoztattuk a kerületi sajtón, saját honlapunkon keresztül a lakosságot. A körbeküldött sajtóanyagon kívül egy a jubileumi év programjait, fontos pontjait bemutató tablókiállításon is beszámoltunk a fejlesztésről. Ez az anyag 2010 decemberében és 2011 januárjában volt látható a Városháza aulájában, majd a kiállítás megnyitásáig a Múzeumsarok külső portáljain adott tájékoztatást az érdeklődőknek. A jelentősebb helyi lapok, a Városkép és a Helyi Téma, illetve online folyóiratok is beszámoltak a kiállítás megnyitásáról. Ezen kívül mindkét helyi televíziós csatornának (TV18, Parkváros TV) interjút adott a kiállítás rendezője, az egyik csatorna külön műsort szentelt, több interjúval a fejlesztés bemutatásának. A kiállításról májusban hírt adott a több csatornán is látható, kerületünket bemutató Hazai turizmus című műsor.
A világháló segítségével is igyekszünk népszerűsíteni a kiállítást, melyről a legfontosabb információkat feltettük a hivatalos kerületi honlapra (www.bp18.hu) és saját internetes oldalunkra (pihgymuzeum18.gportal.hu).
Prospektust készítettünk, melyen az intézmény elérhetőségei mellett szerepel a kiállítóterem nyitva tartása és megközelíthetősége, valamint rövid ismertető a kiállításról, a gyűjtemény anyagáról és szolgáltatásiról. A szórólaphoz nem csak a gyűjtemény különböző helyszínein, hanem nagyszabású szabadtéri rendezvényeken is – mint a Múzeumok Majálisa, vagy a kerületi Szeptemberi Kóstoló – hozzájuthattak az érdeklődők.

Bevétel

Tekintettel arra, hogy kiállításaink és programjaink ingyenesek, nem származik folyamatos jegybevételünk a kiállításból. Kismértékű bevételt jelent az előtéri helytörténeti kiadványok árusítása, illetve pl. a Múzeumok Éjszakája.

Egyéb programok

A kiállítást eddig is igyekeztünk beilleszteni nagyszabású rendezvényekbe:
Múzeumok Éjszakája (2011. 06. 24.)
A Múzeumsarok kiállítóteremben az érdeklődők megtekinthették a gyűjtemény munkatársai tárlatvezetése mellett az új állandó kiállítást, este csatlakozott hozzánk Pál Gábor, a repülőgép makettek készítője, szakértője. A látogatók egész este kipróbálhattak néhány „legendás” XX. századi szórakoztató eszközt működés közben, így a gramofont, a hordozható „táska-lemezjátszót” és a szalagos magnót. Ki lehetett próbálni különböző játékokat is a számítástechnika „hőskorából” származó Commodore 64-en. A gyerekeket leginkább a versenypálya érdekelte, ahol távirányítós kisautókkal lehetett Pestszentimre központból lőrinci kerülővel Ferihegyre eljutni.

„1956 – Mikrotörténetek Pestszentlőrincről, Pestszentimréről” című kötet könyvbemutatója (2011. 06. 24.)
A Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében került bemutatásra Feitl István könyve, amelyet Ripp Zoltán történész méltatott

A következő időszakban előadásokat, helytörténeti klubot tervezünk.

Múzeumpedagógia

Az új állandó kiállításhoz kétféle korosztálynak szóló sétálólap, és különböző interaktív segédanyagok készültek (padmásolat, tájékozódó ponyva távirányítós kisautókkal, projektoros táblafelület). Új (TÁMOP 3.2.8-as pályázatunk eredményeként) kifejlesztett múzeumpedagógiai programfüzetünk több, a kiállításhoz kapcsolódó tematikus foglalkozást (oktatás, öltözködés, szórakozás), illetve múzeumi órát (térkép- és oklevél feldolgozás) tartalmaz. Ezeket értelmi fogyatékos tanuló csoportoknak is kínáljuk.

A szakmai beszámolóhoz mellékeljük a kiállításról készült fotódokumentációt, a meghívót, a prospektus és a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz készült sétálólapokat, valamint a múzeumpedagógiai programfüzetünket.