A szentlőrinci vasútállomásról a VI. kerület élére

55 éve halt meg Schara Béla

Schara Béla Imre 1879. augusztus 7-én született a pusztaszentlőrinci vasútállomáson. Apja, Schara Vilmos MÁV tiszt Galíciából származott, 1876 és 1892 között volt a szentlőrinci vasútállomás elöljárója. Anyja, Tatay Vilma régi pesti evangélikus családban született. 10 évig, 1884-től 1894-ig látta el Lőrinc postamesteri teendőit. Keresztszülei Pordán Imre ügyvéd, lőrinci villatulajdonos és felesége, Kuhinka Klotild lettek.  Első gyerek volt, még két húga született szintén Lőrincen.

Az 1890-es évek közepén a család Budapestre költözött, Béla is itt végezte tanulmányait. A piaristákhoz, illetve a református főgimnáziumba járt, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett. 1900-ban lépett Budapest szolgálatába. Több ügyosztályon (pénzügyi, útépítési, művelődési) is dolgozott. 1925-ben a vízvezetéki és világítási ügyosztály helyettes vezetője, 1931-től vezetője volt. 1920-ban házasodott meg, két lánya született: Sára és Margit.

1933. június 8-án főjegyzőből székesfővárosi tanácsnokká és az év őszén a VI. kerület élére nevezték ki. Elöljárói minőségében – ez a tisztség ma a kerületi polgármesternek felel meg – megszervezte a terézvárosi koldusok közadakozásból történő ellátását. Munkáját emberséggel és közmegelégedésre végezte. 40 évi szolgálat után 1940. április 1-jén vonult nyugdíjba. 1940 novemberében érdemeire tekintettel kitüntették a Magyar Vöröskereszt érdemkeresztjével. 1961. április 16-án Margit körúti lakásában érte a halál.

A képekért és a segítségért köszönet Kürti Tímeának és Kiss Kadosa Zoltánnak.

Pápai Tamás László

  1. április 16.

Források:

http://users.atw.hu/scharabela/

– Amíg városatya lettem… A főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak önéletrajzi gyűjteménye fényképekkel. Szerk.: György Endre. Bp., 1931.

– Egyházi és polgári anyakönyvek

schara1