Ódor Katalin

TÖRTÉNELEM CIVILBEN

 

Nemes utca és a Nagykőrösi út forgalmas kereszteződésében, Pestszentimre városközpontjában, az 1920-as évek végétől áll a ház, mely homlokzatán ugyan koronként más-más elnevezést viselt, épületét többször újjá- és átépítették, ám funkciója  változatlan – a Pestszentimrén élők háza, kulturális, közösségi színtere. Először mozi volt, később Református Kultúrotthon, majd művelődési ház lett, ma a Pestszentimrei Közösségi Ház.

A PIK működésében a kezdetektől fogva meghatározó volt a település iránti elkötelezettség megannyi és változatos kifejezése. Pestszentimrének Nagy-Budapest közigazgatásához csatolása ezen a fiatal településen igen korán felértékelte a múlt emlékeinek tudatos gyűjtését, megőrzését, bemutatását.

Már 1972-ben, Budapest centenáriumi ünnepi évének oldalvizén lelkes őslakosok a még a régi épületében működő Pestimrei Kultúrházban megrendezik a „100 éves Pestimre” című településtörténeti kiállítást.

1989-től az egyesülési törvény új lehetőségeket és más dimenziókat nyitott nem csak a gombamód szaporodó helyi civil szervezeteknek, hanem az akkor már a (jelenlegi) új épületben működő közösségi háznak is.

A ház 1989 augusztusában – üzleti alapon – megjelentette a Pestimrei Naplót, mely önmagát közösségi információs újságként definiálta. A lap ugyan alig 2 évfolyamot ért meg, mivel azonban ennek az időszaknak az ún. „Önkormányzati Értesítő”-n kívül nem volt hivatalos önkormányzati sajtója, kerületi forrásértéke máig pótolhatatlan.

A helyi civil szervezetekkel való együttműködés, munkájuk segítése ettől kezdve igen jelentős, az intézmény alapító okiratában is nevesített feladata a PIK-nek. A helyi civil szervezetek szakmai tevékenységének egy része itt zajlik, pl. évi rendes közgyűléseik, ünnepeik, bemutatkozásaiknak, kiállításainak a meghatározó színtere.

Helytörténeti munkánk kezdetén tematikus időszaki kiállításoknak és kapcsolódó eseményeknek adtunk otthont. Ezeken az 1989 októberében alakult Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaságnak a helyi lakosságtól összegyűjtött, immár a társaság saját archívumát gyarapító, illetve közgyűjteményekből származó pestszentimrei vonatkozású tárgyakat, dokumentumokat mutattunk be.

1995. március 15-én sajtótörténeti kiállítás nyílt helyi lapokból. Megjelent a Pestszentimrei Híradó 50. évfordulót megörökítő emlékszáma.

1996. „100 éves a mozi” ünnepi év égisze alatt Mozitörténeti (vándor) kiállítás mozijegyes-jegyszedős megnyitóval, a Pestszentimrei Polgári Iskola első végzős osztályának 60 éves osztálytalálkozója.

1997. „125 éves Budapest – 100 éves Pestszentimre” című kiállítás a PIK-ben, majd a Városháza Galériában.

1998. reprezentatív pestszentimrei képes falinaptár megjelentetése, emlékbélyeg kiadása Pestszentimre 100 éves jubileumára – alkalmi postahivatal, emlékbélyegzés.

1999. november: 10 éves a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság c. kiállítás és a társaság 10 éves jubileumi közgyűlése.

2000. január: kiállítás Pestszentimre önállóságának 70. évfordulója alkalmából.

2001. május 12. a Pestszentimrei Polgári Iskola első végzős évfolyamának 65 éves osztálytalálkozója.

2002. szeptember neveléstörténeti kiállítás a Pestszentimrei Polgári Iskola megalapításának 70. évfordulójára, továbbá a legendás 40-es villamosról készített kiállítás.

1999-2002-ig nyaranta, az Előtér Galériában feltettük az időszalagot, melyre – a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság archívumából tematikusan szerkesztve – Pestszentimre éppen aktuális kerek évfordulóiról készítettünk ismeretterjesztő kiállítást. A kronológia célja főként az volt, hogy a Ház nagy forgalmú, többfunkciós előterében tartózkodók címszavakban, sok fotó segítségével kaphassanak alapvető lexikális tudást a település főbb történéseiről.

A 2005-ös év gyökeres változást hozott Közösségi Házunk helytörténeti tevékenységében.

2005. május 4-én létrejött a Pestszentimre önállósodásának és névfelvételének 75. évfordulója tiszteletére tervezett rendezvénysorozatot előkészítő bizottság, melynek tagjai a városrészi önkormányzat, a helyi intézmények képviseletében a kerületi helytörténeti gyűjtemény, az iskolák, az Egészségügyi. Szolgálat, valamint a helyi egyházak, civil szervezetek képviselői voltak. A gyümölcsöző együttműködés eredményeként megszervezett rendezvénysorozat nyitánya a 2005. szeptemberi helytörténeti kiállítás volt, mely az egykori Pestszentimre születésének pillanatát idézte fel. Külön öröm volt, hogy a Városképben megjelent felhívásunkra, illetve egyéb megkeresésünkre több helyi lakostól kaptunk személyes tárgyakat, valamint a kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteménytől és a soroksári Nagyboldogasszony Főtemplom Plébániájától eredeti relikviákat. Valóságos vándorlás indult meg, nagyon sokan voltak kíváncsiak a kiállításra, melynek anyaga a www.pikhaz.hu oldalon még ma is megtekinthető. A helyi viszonylatban rendkívül gazdag rendezvénysorozatnak Közösségi Házunk több alkalommal adott otthont, számos alkalommal más helyszíneken is megszervezte – mind a koordinálásban, mind a lebonyolításban vezető szerepet vállalva.

Ízelítő a „75 éves Pestszentimre” évfordulós rendezvényekből:

– „HAZALÁTOGATÁS” Schéner Mihály Kossuth-, és Munkácsy-díjas festőművész gyűjteményes életmű kiállítása

– A Pestszentimrén élő IMRE utónevű gyermekek és felnőttek találkozója, köszöntésük,

–  Soroksárpéteri, Pestszentimre (ma is kerületünkben lakó) szülötteinek találkozója és köszöntése

– „Pestszentimreiek Pestszentimréről” című képzőművészeti kiállítás

– Pándy Tamásnak a PIHGY „Örökségünk” c. helytörténeti könyvsorozatában megjelent „Pestszentimre önállósági küzdelme a XX. században” c. kötetének előadással egybekötött bemutatója.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a lakosság számára szervezett találkozók igazi ünneppé váltak. Itt bizony a sok idegen beköltöző és átalakuló helyi társadalom ellenére még ma is él az egymás iránti kíváncsiság, az igény a békés-baráti közösségi együttélésre.

2006-ban úgy gondoltuk, hogy kihasználjuk a feléledt érdeklődést, és egy évben három helytörténeti vonatkozású kiállítást tartunk. Egy tavaszit májusban – a Pestszentimrei Önálló Néprajzi, Ipar- és Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen – „Háború és béke” címmel, ahol a lakosság világháborús relikviái is helyet kaptak a dokumentumok között.

Egy másikat pályázati segítséggel az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának emlékezetére „Forradalom a város peremén” címmel.

A harmadik kiállítás a „Pestszentimre térképeken” című válogatás volt, mely a dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság gyűjteményéből való, illetve kölcsönzött és cserélt anyagokat mutatott be.

2007-ben a közelmúlt relikviáival, dokumentumaival dolgoztuk fel a klasszikus 60-as évek hangulatát. „Egy a jelszónk a BÉKE!” című kiállításunkat az előzőekhez hasonlóan jól fogadta a lakosság.

Az iskolák gyermekcsoportjai szervezetten, sokan pedig egyénileg, barátokkal, ismerősökkel jöttek el hozzánk, némelyek többször is. Böngészgettek a fényképek között, olvasgatták a megsárgult dokumentumokat, ízlelgették a kiállított enteriőrt, mely megpróbált valamit visszaadni, érzékeltetni a korabeli miliőből. Több relikviatulajdonos kiállító büszkén hozta el ismerőseit, rokonait, barátait vagy unokáit, és együtt fényképezkedtek a tárgyak előtt.

2008-ban a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjteménnyel együtt ”Becsengettek” címmel iskolatörténeti kiállítást rendeztünk. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások 3 héten át nagy aktivitással folytak.

2009-ben „20 éves a köztársaság – Rendszerváltás Pestszentlőrinc-Pestszentimrén” címmel összeállított és a kapcsolódó korabeli helyi sajtót bemutató kiállítás állított emléket annak a generációnak, amely a békés  politikai átmenet munkáját végezte el kerületünkben.

Pestszentimrén napjainkban különösen drámai az a fejlődés, mely a település képét szinte hétről-hétre meghatározó módon alakítja át. A nyom nélkül eltűnő, a közösség szempontjából fontos épületek képét rövid történeti ismertetéssel állandó kiállításként tettük fel előtéri Galériánkban. Ugyanez motivált minket akkor, amikor megindítottuk az építészeti szempontból jelentős vagy példaértékű magánházak megörökítését célzó „Építészeti értékek Pestszentimrén” című tematikus sorozatunkat, mely szintén a nagy forgalmú előtérben látható.

Az elmúlt évek rendezvénysorozatainak, kiállításainak legnagyobb hozadéka mégis az a bizonyosság lett, hogy az ezen a területen mindeddig példátlan együtt munkálkodás minden egyeztetési és kommunikációs nehézség ellenére sok-sok örömet, eredményt és többletértéket hordoz. Azt reméljük, hogy ezen ünnepi alkalmak tapasztalata a továbbiakban a hétköznapok gyakorlatába is átszivárog, így a kialakuló közbizalom és partnerség értékképző erő lesz, mely átsegíti a települést a nehezebb időkön is.