Előszó

   2010-ben kerek évfordulókat ünnepel kerületünk. 100 éves Pestszentlőrinc, 80 éves Pestszentimre, és éppen 60 éve hozták létre Nagy-Budapest XVIII. kerületét. Ebből az alkalomból a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2009. november 11-én egész napos helytörténeti programot szervezett.

A nap sikere arra ösztönözte intézményünket, hogy az elhangzottakat a nagyközönség számára is hozzáférhetővé tegye. A kötet törzsanyagát ezért a délelőtti helytörténeti órák és a délutáni konferencia előadásaira, valamint a műhelymunkára alapuló írások adják. (A műhelybeszélgetések során kutatók felfedezéseikről, eredményeikről, kerületi, fővárosi és országos intézmények, civil szervezetek pedig helytörténeti ismeretterjesztő tevékenységükről számoltak be.) Két kivétellel valamennyi előadás sajtó alá rendezett anyagát tartalmazza ez a kiadvány. Sajnos a régészeti összefoglaló és a Ganztelep történetének új szempontú megközelítése még nem készült el. Ha a szerzők később mégis eljuttatják hozzánk az írott változatokat, ezeket is közreadjuk.

Ugyanakkor a kötet anyagát kiegészítettük a 2006-os Bókay emléknap előadásaival, illetve több olyan tanulmányt, írást is befogadtunk, melyek az idő rövidsége miatt nem hangozhattak el november 11-én, de helytörténeti jellegük, újdonságnak számító és tudományos igénnyel feldolgozott témájuk indokolta megjelentetésüket.

A kötet 33 írása sokszínű, heterogén képet tár az olvasó elé, a középkortól napjainkig öleli fel településünk történetének egy-egy szeletét. A legtöbb alapos kutatómunkára épül, számos újabb adalékkal szolgálva kerületünk történetéhez.

A kötet első fejezete 7 önálló, levéltári kutatásokon alapuló klasszikus tanulmány. Az alapítók: Lónyay Menyhért és Herrich Károly tevékenységének és a területhez való kötődésének bemutatását követi a Pestszentimre központját átszelő lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 120. évfordulójáról megemlékező írás. Majd egy sporttörténeti epizód – az SZRTC történetének kezdetei, a Kossuth téri református egyházközség 1938-1945 közötti története és a helyi civil szféra átalakítása gazdagítja ismereteinket. Az olvasó megismerkedhet az 50-es évek – kerületünkre is vonatkozó – budapesti városrendezési terveivel is.

A második fejezet a rendhagyó helytörténeti órákon elhangzott anyagával átfogó, egy-egy időszakot részletesebben bemutató képet ad településünk történetéről. Az olvasmányos, részben a Pestszentlőrinc Krónikája című kötetre alapozó tanulmányok esetében eltekintettünk a lábjegyzetektől.

 A kötet harmadik egysége a 2006-os Bókay emléknap előadásait tartalmazza. Bár a tanulmányok egy része kivonatosan már napvilágot látott, most ezek szövegét teljes egészében, lábjegyzetekkel együtt tesszük közzé. A közzétételt Bókay Árpád Pestszentlőrinc megszületésében betöltött szerepe indokolja.

A forrásokat, emlékezéseket tartalmazó negyedik fejezetben a 2010-ben 100 éves Tekes Sándorné Zsebők Kornéliának, illetve a kerület címzetes igazgatójának,  Pilhoffer Ferencnek személyes hangú, izgalmas történetei viszik vissza az olvasót a régebbi és közeli múltba. Az itt közölt forrás segítségével pedig betekintést nyerhetünk a helyi cigányság 1961-1962 körüli helyzetébe.

Az ötödik fejezet tartalmazza azokat a helytörténeti napon szóba került, új kutatásokról szóló rövid összefoglalókat, kezdeményezéseket, amelyek a legkülönbözőbb – építészettörténeti, hadtörténeti, egyháztörténeti, várostörténeti és zenetörténeti – témában folynak.

A kerületi helytörténet iránt érdeklődő, támogató intézmények, szervezetek számolnak be munkájukról, céljaikról és eredményeikről a hatodik fejezetben. A kötetet a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény rövid beszámolója zárja, amelyben a 2002-től megjelent helytörténeti kiadványokról és a gyűjtemény ilyen jellegű kiállításairól, illetve a jubileumi év tervezett eseményeiről, kiadványairól tájékozódhat az olvasó.

Bár a PIHGY munkatársai arra törekedtek, hogy a most közölt írások formai szempontból egységesek legyenek, bizonyos elnevezéseket – mivel azokat sokszor az egyidejű források is többféle alakban használták – a kötet szerzőinek írásaiban eredeti formájukban hagytuk.

Hasonló jellegű kiadványunk utoljára 2002-ben jelent meg. Azóta elsősorban homogén tartalmú, egy témára fókuszáló köteteket, füzeteket adtunk ki. Reményeink szerint újabb gyűjteményes tanulmánykötet kiadása – a most fellendülő kutatások eredményeképpen – nem várat ilyen sokáig magára.

Szeretnénk köszönetet mondani 25 szerzőtársunk nevében is mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal segítették a kötet létrehozását. A konferencia és a kötet megjelenése nyitánya kerületünk hármas évfordulójának, hűen tükrözi helytörténeti aktivitásunkat és kutatásaink legújabb eredményeit.

 

 

A szerkesztők